Dovětky, přitakání a podobné vazby

Vydáno dne 08.01.2008

Cvičení, kde budete mít za úkol do vět doplnit vazby jako tázací dovětky, přitakání apod., tedy struktury typu SO DO I, NEITHER DOES HE, DID HE? AREN'T YOU? apod.Níže je deset krátkých konverzací. Jeden člověk něco řekne o sobě a druhý na to nějak reaguje. Doplňte věty pomocí krátkých gramatických spojení. Může jít o tázací dovětky (že? viďte? že ano?), přitakání (já také, já taky ne, já ano, já ne) či překvapenou otázku (vážně? fakt? opravdu?).

Pokud tuto gramatiku neznáte, můžete si nejdříve prostudovat tyto dva články:

Ve cvičení používejte vždy struktury obsahující sloveso (tedy nikoliv slovíčka REALLY? či RIGHT? či ME NEITHER, ME TOO.) Když je to možné, používejte stažené tvary (I'm, weren't, isn't apod.). V textových polích nepoužívejte tečky za větou či otazníky, ty už jsou ve větách obsaženy.


1.

– I didn't like the party yesterday.
- Well, ___________________________(1) . I think there were too many people and the music was no good.


2.

– I'm a vegetarian.
- ___________________________(2) ? What a coincidence. I'm a vegetarian too!


3.

– Your brother works in a bank, ___________________________(3) ?
- No, he's a postman.


4.

– I can't go to the club tonight.
- Well, ___________________________(4) . I have to revise for my exam.


5.

– There were just two good bands at the music festival.
- ___________________________(5) ? I thought there would be dozens of great bands!


6.

– Oh, I've made another mistake. I'm not very good at this, ___________________________(6) ?
- Don't worry, I'm sure you'll soon get the hang of it.


7.

– My dog is black.
- Really? ___________________________(7) . I have a black Scottish terrier.


8.

– I was fired yesterday.
- ___________________________(8) ? I'm sorry.


9.

– I have to go now.
- ___________________________(9) . Let's go together.


10.

– My parents are very tolerant.
- Really? ___________________________(10) . My mom and dad are very strict.


Správné odpovědi: 1) Neither did I / Nor did I ; 2) Are you ; 3) doesn't he / doesn´t he ; 4) Neither can I / Nor can I ; 5) Were there ; 6) am I ; 7) So is mine ; 8) Were you ; 9) So do I ; 10) Mine aren't / Mine aren´t
Přepis bublinkové nápovědy: