Kde bydlím, pracuji, studuji

Vydáno dne 31.01.2008

Praktické používání přítomného prostého času ve větách o tom, kde bydlíme, pracujeme a kam chodíme do školy.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Kde bydlím, pracuji, studuji

I work in a bank

Přítomný prostý čas

Teorii, jak vytvořit přítomný prostý čas významových sloves v kladných oznamovacích větách již známe. Nyní je na čase toto aplikovat na něco praktického. Naučíme se zde, jak říci kde bydlíme, odkud pocházíme, kde pracujeme a kam chodíme do školy.

LIVE

Začneme tím, kde bydlíme. Již známe jednoduchou frázi "I'm from ..." (Jsem z ...), u té ale není vždy jednoznačné, jestli odtamtud člověk jen pochází, nebo tam opravdu bydlí. Proto přijde vhod sloveso live / lɪv/ - bydlet - a místní předložka in. Ve třetí osobě jednotného čísla nezapomínejte na koncovku -S u slovesa.

I live in Prague.
Brad Pitt lives in Los Angeles.
My parents live in Venice in Italy.

Pokud chceme říct, odkud pocházíme, lze použít už zmiňovanou vazbu I'M FROM ... nebo využít další významové sloveso come / kʌm/ - pocházet + předložku from (z).

I come from the Czech Republic.
Schwarzenegger comes from Austria.
My friend Kazuo comes from Tokyo in Japan.

Říkáme-li, kde bydlíme, můžeme zmínit, zda bydlíme v domě - in a house
/ haʊs/ , či v bytě - in a flat / flæt/ (ve Spojených státech se místo flat používá podstatné jméno apartment / ə'pɑ:tmənt/) .

I live in a house in Berlin, New Hampshire.
My sister lives in an apartment in Providence.

Můžeme také říci S KÝM bydlíme, potom budeme potřebovat předložku with
/ wɪð/.

I live with my parents and my brother.
My sister lives with her husband in Providence.

WORK

Dalším slovesem, které se naučíme používat, je sloveso work / wɜ:k/ - pracovat. Již se umíme zeptat na zaměstnání (What's your job?) a odpovědět (I'm a teacher.), a nyní si řekneme, jak říci, kde pracujeme. Podobně jako v případě slovesa live použijeme WORK a předložku in (v).

I work in Prague.

Nyní můžeme přidat i místo, kde člověk pracuje:

office / ɒfɪs/ - kancelář
shop / ʃɒp/ - obchod
factory / fæktərɪ/ - továrna
school / sku:l/ - škola

Věty tedy můžeme vytvořit např. takto:

I'm a teacher. I work in a school in Prague.
He works in an office in Sydney.

Sloveso WORK můžeme ale také použít ve větách, kde říkáme, jaké je naše zaměstnání. Potom potřebujeme předložku as / æz/ (jako).

I work as a teacher in Prague.
She works as a waitress in a restaurant in New York.

SCHOOL

Pokud někdo chodí do školy, využijeme sloveso go / gəʊ/ - chodit a předložku to. Ve třetí osobě má tvar goes / gəʊz/.

I go to school in London.
My brother is a student. He goes to school in Germany.

Důležitá slovíčka z této lekce si nyní můžete procvičit zde.
Přepis bublinkové nápovědy: