Unit 2 - Kontrolní test A

Vydáno dne 04.02.2008

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 1 a 2.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Unit 2

Kontrolní test A

Do každé věty doplňte jednu z nabízených možností. Pouze jedna je správně.

 1. Sean Connery ________ from Great Britain.

  1. are
  2. has
  3. have
  4. is
 2. What ________ are you? – I'm German.

  1. country
  2. from
  3. nationality
  4. where
 3. I'm ________ architect.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. job
 4. What's ________ name? – Jack Sparrow.

  1. he
  2. her
  3. his
  4. she
 5. ________ got two sisters, Jeanie and Susie.

  1. I
  2. I'm
  3. I's
  4. I've
 6. Are you ________? – No, I'm single.

  1. a boyfriend
  2. from
  3. husband
  4. married
 7. Has he got a ________? – Yes, a hamster.

  1. animal
  2. dog
  3. children
  4. pet
 8. Is your sister ________? – No, she's short.

  1. fat
  2. high
  3. long
  4. tall
 9. ________ are you? – Fine, thanks.

  1. How
  2. What
  3. Where
  4. Who
 10. “How ________ you spell your name?” – “It's T-O-P-H-E-R.”

  1. ---
  2. are
  3. do
  4. have
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) c, 4) c, 5) d, 6) d, 7) d, 8) d, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: