Cvičení: Krátké odpovědi #1

Vydáno dne 14.02.2008

K deseti otázkám ano/ne doplňte vhodnou krátkou odpověď.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Krátké odpovědi

Cvičení #1

Doplňte odpovědi na následujících 10 otázek.
V odpovědích už nepoužívejte tečky za větou.

Příklad:

Are you a pilot?
- No, I'm not.

10. Have you got a computer?
- Yes, ___________________________(1) .


9. Are Czech girls pretty?
- Yes, ___________________________(2) .


8. Has Tom Cruise got any children?
- Yes, ___________________________(3) .


7. Does the American president live in New York?
- No,  ___________________________(4) .


6. Do you speak English?
- Yes, ___________________________(5) .


5. Has Bruce Willis got long hair?
- No, ___________________________(6) .


4. Is Madonna a singer?
- Yes, ___________________________(7) .


3. Does Arnold Schwarzenegger come from France?
- No,  ___________________________(8) .1. Is London in England?
- Yes, ___________________________(9) .


2. Are you from the Czech Republic?
- Yes,  ___________________________(10) .


Správné odpovědi: 1) I have / we have ; 2) they are ; 3) he has ; 4) he doesn't / he doesn?t ; 5) I do / we do ; 6) he hasn't / he hasn?t ; 7) she is ; 8) he doesn't / he doesn?t ; 9) it is ; 10) I am / we are
Přepis bublinkové nápovědy: