V kolik hodin? (časová určení)

Vydáno dne 06.03.2008

Lekce, ve které se naučíme vytvořit otázku „v kolik hodin …?“ a odpovědět na ni.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
zombie

Časová určení

Seznámili jsme se již s tím, jak přečíst časové údaje a nyní je na čase dosadit si vše do nějakého kontextu, ukázat si, jak se časová určení používají prakticky. Budeme se především věnovat otázkám "V kolik hodin ...?".

Otázka

Chceme-li vědět, v kolik hodin někdo něco běžně dělá, použijeme otázku v přítomném čase. Bude začínat na WHAT TIME (v kolik hodin) a obsahovat pomocné sloveso DO.

What time do you start work?
What time do they go to school?
What time does your brother come home?

Otázku můžeme vytvořit i pomocí tázacího WHEN (kdy), tam by ale nebylo zcela jasné, že se ptáme na hodiny.

Odpověď

Odpovídáme-li pomocí časového údaje, používáme předložku AT:

I start work at five past eight.
They go to school at eight.
My brother comes home at a quarter to six.

POZOR: Častou chybou českých studentů bývá, že u časových údajů používají předložku in:

I start work in five past eight.

Neznáme-li přesný čas, můžeme použít předložku ABOUT / ə'baʊt / (kolem). Před ní však stejně stále bude časová předložka AT:

I get home at about five.

Vhod může přijít i předložka BETWEEN / bɪ'twi:n / (mezi).

She goes to bed between ten and eleven o'clock.
I get up between half past six and seven.

Midday, midnight

Jako 'poledne' používáme podstatné jméno MIDDAY / mɪd'deɪ /, a jako půlnoc slůvko MIDNIGHT / mɪdnaɪt /. S oběma se pojí také předložka AT:

We have lunch at midday.
I go to bed at midnight.

Ze slovíček použitých v této lekci se nyní můžete nechat vyzkoušet:
Spustit zkoušení slovíček
Přepis bublinkové nápovědy: