Sloveso HAVE 4 - přehled

Vydáno dne 15.03.2008

Přehled tvarů slovesa HAVE v přítomném čase a jejich použití.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Sloveso HAVE - přehled

V UNIT 2 a UNIT 3 jsme probrali používání slovesa have ve významu 'mít' a ve významu 'dávat si'. V této gramatické lekci si vše shrneme a poukážeme na důležité rozdíly mezi těmito dvěma významy. Nejprve si prostudujte následující dvě tabulky.

HAVE = mít

Používá se většinou v mluvené a neformální britské angličtině ve významu 'mít', tedy když někdo má např. nějaký majetek, přátele, rodinu apod.


kladné věty
tázací věty
záporné věty

I have got
have I got?
I haven't got
ty
you have got
have you got?
you haven't got
on
he has got
has he got?
he hasn't got
my
we have got
have we got?
we haven't got
vy
you have got
have you got?
you haven't got
oni
they have got
have they got?
they haven't got


HAVE = mít, dát si, užít si

Používá se buď ve významu 'dát si', tedy např. ve vazbách s jídlem (dát si snídani, večeři, drink, pizzu, pivo, kafe apod.), se sprchou či vanou (dát si vanu, dát si sprchu), nebo s užíváním si nějakého času (užít si víkend, užít si dovolenou apod.). V americké angličtině a ve formální britské angličtině se používá i ve významu 'mít / vlastnit'.


kladné věty
tázací věty
záporné věty

I have
do I have?
I don't have
ty
you have
do you have?
you don't have
on
he has
does he have?
he doesn't have
my
we have
do we have?
we don't have
vy
you have
do you have?
you don't have
oni
they have
do they have?
they don't have


Dvě možnosti

Z toho vyplývá, že pro význam 'mít / vlastnit' existují obě možnosti. Podívejme se tedy na to, jak vypadají stejné věty, kde je jinak použité sloveso HAVE:

HAVE + GOT

kladné oznamovací věty:
I've got two brothers.
My friend has got a new car.
They've got a house in Switzerland.

otázky:
Has he got any brothers or sisters?
How much money have you got?

záporné věty:
We haven't got much time.
She hasn't got a computer.

HAVE bez GOT

kladné oznamovací věty:
I have two brothers.
My friend has a new car.
They have a house in Switzerland.

otázky:
Does he have any brothers or sisters?
How much money do you have?

záporné věty:
We don't have much time.
She doesn't have a computer.

Nyní porovnejte:

I have two brothers. / I've got two brothers.

How much money do you have? / How much money have you got?

She doesn't have a computer. / She hasn't got a computer.

Krátké odpovědi

U otázek ano/ne se bude lišit tvar krátké odpovědi podle toho, jakou variantu použití slovesa HAVE zvolíme:

Does he have any brothers or sisters?
- Yes, he does. / No, he doesn't.

Has he got any brothers or sisters?
- Yes, he has. / No, he hasn't.

Závěrem

Sloveso HAVE má daleko více různých použití (muset, nechat si něco udělat, atd.), v tomto přehledu jsme se ale zaměřili jen na ty nejzákladnější. Je důležité vědět, že ve významu 'dát si' se HAVE používá zásadně bez GOT a otázka a zápor se tvoří pomocí DO. Ve významu 'mít / vlastnit' jsou možné obě varianty. Je ale důležité umět používat obě možnosti.
Přepis bublinkové nápovědy: