Cvičení: Brad Pitt

Vydáno dne 07.04.2008

Do textu o slavném americkém herci doplňte deset chybějících slov.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Do každé mezery doplňte vždy jedno slovo, které se nejlépe do textu hodí gramaticky i významově.

Po vyplnění klikněte na 'vyhodnotit' a zkontrolujte si odpovědi - ukazatelem myši přejeďte přes barevnou ikonku, která se vedle každé odpovědi objeví.

Celý text si také potom budete moci přečíst a poslechnout.


Brad Pitt

Brad Pitt

Brad Pitt is ___________________________(1) American actor. He is 45 years ___________________________(2) .He's tall, he's got blond ___________________________(3) and blue eyes.He's ___________________________(4) good-looking.He lives ___________________________(5) his girlfriend Angelina Jolie ___________________________(6) New Orleans. They ___________________________(7) not married but they have four ___________________________(8)  – two sons and two ___________________________(9) . Brad ___________________________(10) his family, dogs and his motorcycle.

Správné odpovědi: 1) an ; 2) old ; 3) hair ; 4) very / quite ; 5) with ; 6) in ; 7) are / have ; 8) children / kids ; 9) daughters / girls ; 10) likes / loves

Přepis bublinkové nápovědy: