Cvičení: přítomný prostý čas

Vydáno dne 15.04.2008

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Cvičení: přítomný prostý čas

Doplňte do věty správný tvar slovesa v závorce. Může se jednat i o zápor či otázku a tak může být v každé mezeře i více slov.

Do vynechaných mezer nepište otazník, ten je již obsažen ve větě.

Nezapomínejte psát u zkrácených tvarů apostrof.

1. My brother ___________________________(1) (live) in Germany.

2. I ___________________________(2) (not / like) Mondays!

3. We ___________________________(3) (have) breakfast at 7 in the morning.

6. My children ___________________________(4) (love) computer games.

7. ___________________________(5) (you / like) rock music?

4. What time ___________________________(6) (you /get up)?

5. My wife ___________________________(7) (not / go) to work. She is at home with our children.

8. Where ___________________________(8) (Jim / work)?

9. Forrest Gump is a good film but my girlfriend ___________________________(9) (not / like) it.

10. What time ___________________________(10) (usually / you / have) dinner, Mary?

Správné odpovědi: 1) lives ; 2) don't like / don´t like ; 3) have ; 4) love ; 5) Do you like ; 6) do you get up ; 7) doesn't go / doesn´t go ; 8) does Jim work ; 9) doesn't like / doesn´t like ; 10) do you usually have
Přepis bublinkové nápovědy: