Unit 3 - Kontrolní test A

Vydáno dne 29.04.2008

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 3.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Unit 3

Kontrolní test A

Do každé věty doplňte jednu z nabízených možností. Pouze jedna je správně.

 1. “What's the ________?” – “It's 5.30.”

  1. clock
  2. hour
  3. o'clock
  4. time
 2. I start work ________ 8.

  1. at
  2. from
  3. in
  4. on
 3. John gets up and then he ________ breakfast.

  1. has
  2. has got
  3. have
  4. have got
 4. “________ do you live?” – “In Berlin.”

  1. How
  2. What
  3. When
  4. Where
 5. I speak Czech, English and ________.

  1. France
  2. Germany
  3. Greece
  4. Spanish
 6. I ________ to work at weekends.

  1. doesn't go
  2. don't go
  3. don't goes
  4. go not
 7. We often go shopping ________ Monday morning.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 8. “Do you like Harry Potter?” – “Yes, I ________.”

  1. am
  2. do
  3. hate
  4. like
 9. It's half ________ twelve. Time for lunch!

  1. after
  2. before
  3. past
  4. to
 10. I ________ computer games. I think they are stupid.

  1. don't never play
  2. never don't play
  3. never play
  4. play never
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) a, 4) d, 5) d, 6) b, 7) c, 8) b, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: