Místní předložky #1 - poslech, procvičování

Vydáno dne 15.06.2008

Poslechové cvičení, ve kterém máte za úkol dle nahrávky vybrat správný obrázek. Aktivita je zaměřená na základní místní předložky IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Místní předložky #1

Poslech, procvičování

Poslechněte si 5 vět a pro každou vyberte správný obrázek.


Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) bDalší procvičování

Nyní zkuste říct, kde jsou věci na následujících obrázcích. Mluvte nahlas a zkontrolujte si svoje věty podle nahrávky tak, že na daný obrázek kliknete myší.

Where's the ball?

prepositions prepositions prepositions

Where's the chair?

prepositions prepositions prepositions

Where's the teddy bear?

prepositions prepositions prepositions

Where are the socks?

prepositions prepositions prepositions

Where's the mechanic?

prepositions prepositions prepositionsPřepis bublinkové nápovědy: