Nějaký / žádný

Vydáno dne 19.06.2008

Vazba THERE IS / ARE ve spojení se slůvky, která vyjadřují české ‚nějaký / žádný‘ (A, SOME, ANY).Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Nějaký / žádný

(Vazba THERE IS / ARE a slůvka SOME / ANY)

no vitamins in a hamburger V této lekci si ukážeme, jak v angličtině vyjádřit české 'nějaký' a 'žádný'. Po prostudování této lekce tedy budete schopni říct, že např. v místnosti nejsou žádné květiny, na stěně jsou nějaké plakáty apod. Zároveď uvidíte, jak vazba THERE IS / ARE vypadá v tázacích a v záporných větách.

Budeme zatím mluvit pouze o tzv. počitatelných podstatných jménech (koncept počitatelnosti podstatných jmen probereme později v UNIT 4), tedy o běžných konkrétních věcech, předmětech, lidech apod.

Jednotné číslo

V jednotném čísle podstatných jmen si bohatě vystačíme s neurčitým členem jak ve významu 'nějaký', tak ve významu 'žádný'. V kladné oznamovací větě člen můžeme přeložit jako 'nějaký':

There is a poster on the wall.
There is a plant on the shelf.
There is a man at the door.
There is a spider in my bed!

V otázkách může neurčitý člen také mít význam českého 'nějaký'. Všimněte si také, jak vypadá vazba THERE IS v otázce - podobně jako např. u IT IS pouze převrátíme slovosled na IS THERE:

Is there a bus stop near here?
Do you have a brother?

V záporných větách neurčitý člen lze často přeložit slovem 'žádný'. Zápor vazby THERE IS vytvoříme přidáním NOT, tedy vznikne THERE ISN'T:

There isn't a television in the room.
I don't have a brother.

Ve všech těchto případech samozřejmě v češtině lze ono 'nějaký' i 'žádný' vynechat a význam zůstává stejný. V angličtině zde člen být musí (více o problematice členů se dozvíte později v UNIT 4).

POZOR: Jak již bylo řečeno, mluvíme o počitatelných podstatných jménech. Abstraktní podstatná jména jako např. LOVE (láska), HATE (nenávist), TIME (čas) apod. se se členem nepoužívají, ale platí pro ně to, co pro podstatná jména v množném čísle (viz dále). O tom ale budeme mluvit v jiné lekci.

Množné číslo

V množném čísle není možné neurčitý člen použít. Budeme potřebovat nová dvě gramatická slůvka a to SOME a ANY. V kladné oznamovací větě použijeme ve významu 'nějaký' slovo SOME / sʌm/.

There are some children in the yard.
There are some posters on the wall.

V otázce použijeme slůvko ANY / eni/:

Do you have any brothers or sisters?
Are there any chairs?
Are there any good restaurants in your town?

V záporných větách se ve významu 'žádný' také používá ANY:

I don't have any children.
There aren't any posters in my room.
There aren't any vitamins in a hamburger.

Shrnutí

Jednotné číslo:

There is a television in his room.
Is there a television in his room?
There isn't a television in his room.

Množné číslo:

There are some posters in his room.
Are there any posters in his room?
There aren't any posters in his room.

Přepis bublinkové nápovědy: