Cvičení: Which door?

Vydáno dne 18.06.2008

Aktivita, ve které si procvičíte, jak anglicky říct např. ‚jsou to první dveře vpravo, třetí dveře vlevo‘ apod.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Which door?

(cvičení)

Prohlédněte si následující obrázek. Potom si poslechněte čtyři krátké konverzace a určete, o které dveře se jedná.

Budete k tomu potřebovat slovíčko door , řadové číslovky a strany:

RIGHT / raɪt/
LEFT / left/

RIGHT a LEFT se pojí s předložkou ON: on the right, on the left.

a hall

1. ________________________________ (1) 2. ________________________________ (2)
3. ________________________________ (3) 4. ________________________________ (4)
Možnosti:
  1. a) 304
  2. b) 305
  3. c) 306
  4. d) 307
  5. e) 308
  6. f) 309
  1. a) 304
  2. b) 305
  3. c) 306
  4. d) 307
  5. e) 308
  6. f) 309
  1. a) 304
  2. b) 305
  3. c) 306
  4. d) 307
  5. e) 308
  6. f) 309
  1. a) 304
  2. b) 305
  3. c) 306
  4. d) 307
  5. e) 308
  6. f) 309
Správné odpovědi: 1) 305 , 2) 309 , 3) 307 , 4) 304Další procvičování

Nyní zkuste podobně identifikovat dveře na obrázku sami. Náhodně ukazujte na dveře a řekněte nahlas, kolikáté dveře vpravo/vlevo to jsou. Svoji odpověď zkontrolujete tak, že na dveře kliknete myší.

a hall with clickable doors door door door door door door window


Přepis bublinkové nápovědy: