Slovní zásoba: The Kitchen

Vydáno dne 16.07.2008

Základní slovíčka pro nábytek a vybavení kuchyně.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Slovní zásoba:

The Kitchen

V této lekci se seznámíte se základními slovíčky, která popisují nábytek v kuchyni. Na obrázku, který naleznete níže, můžete myší ukázat na jednotlivé součásti místnosti a kliknout na ně, čímž v přehrávači spustíte zvukovou nahrávku. Zkuste se naučit slovíčka tak, že si je vždy sami řeknete a potom se zkontrolujete pomocí nahrávky.

clickable kitchen a dishwasher a sink a fridge a cupboard a plant a plant a microwave a trash can a table a chair a chair a chair a chair a stove a drawer a drawer a drawer a drawer flowers a cupboard a cupboard a window a door

Poznámky:

kuchyňská linka

Kuchyňská linka se anglicky řekne kitchen unit / 'kɪtʃən 'jʊnɪt/, ale běžně se místo toho používá jen cupboards / kʌbədz/. Samotné slovo cupboard může být kuchyňská skříňka, kredenc apod.

sporák

V americké angličtině se pro celý sporák nejčasteji používá slovo stove
/ stəʊv /. V Británii je častější výraz cooker / kʊkə /. Samotná trouba se řekne oven / ɒvən /.

POZOR: Slovo COOKER je sporák či vařič, nikoliv kuchař. To bývá častá chyba studentů - řeknou si, že koncovkou -ER často vytváříme slova pro lidi, kteří něco dělají (write - psát, writer - spisovatel, drive - řídit, driver - řidič apod.), a z toho vyvodí, že když COOK znamená vařit, COOKER bude kuchař. Potom řeknou pěknou větu:

My mother is a good cooker. - Moje máma je dobrý sporák.

myčka

Pozor, nepleťte si anglické slovo pro myčku (dishwasher) se slovem pro pračku (washing machine).

stůl

Pro stůl jsme již zmiňovali pojem desk / desk /, což je stůl pracovní, takový, jaký najdete např. v kanceláři, v pracovně apod.. Pro stůl, který vidíte na tomto obrázku je však lepší použít slovo table / teɪbəl /.

odpadkový koš

Pro odpadkový koš lze v angličtině použít hned několik výrazů. V americké angličtině je asi nejběžnější slovo trash can / træʃ kæn / (stejné slovo se používá i pro popelnici), v Británii se zase používá pojem waste bin
/ weɪst bɪn / nebo pouze bin.

květiny

Všimněte si, že jsou zde dva zcela odlišné pojmy pro květiny. Na stole jsou ve váze květiny, které mají květy, těm se říká flowers / flaʊəz / a na lince stojí dvě pokojové rostliny, které květy nemají. Takové rostlině se říká plant / plɑ:nt /.

Seznam slovíček a zkoušení

Nyní si můžete prohlédnout celý výpis slovíček z této lekce a nechat se z nich vyzkoušet:
Okruhy slovní zásoby: The Kitchen

Přepis bublinkové nápovědy: