In the town - kde co je

Vydáno dne 04.08.2008

Jak říci, kde co ve městě je.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

In the town - kde co je

is there a bank? V této lekci se naučíme, jak říci, kde co ve městě je a zopakujeme si již známé místní předložky. Zatím nebudeme popisovat cestu či dávat instrukce.

Začneme tím, jak se v angličtině můžeme zeptat, kde něco je.

Otázky

Základní otázka je jednoduchá. Použijeme prostě tázací zájmeno WHERE:

Where is the hospital?

Když se někoho na něco na ulici ptáme, je samozřejmě dobré být zdvořilý. Chceme-li tedy být slušní, začneme otázku takto:

Excuse me, where is the hospital?

Zeptat se můžeme také takto:

Is there a bus stop near here? Všimněte si zde vazby THERE IS (v otázce tedy IS THERE) a příslovečného určení na konci - NEAR HERE (tady poblíž).
Excuse me, is there a restaurant near here?

Odpovědi

V odpovědi můžeme použít dvě gramatické struktury:

1) THERE IS A bookstore on Main Street.
2) THE bookstore IS on Main Street.

V první větě jsme použili vazbu THERE IS. Tu použijeme např. tehdy když je daných věcí ve městě více a my říkáme, kde je jedna z nich.

Is there a bus stop near here?
- Yes, there's a bus stop on Main Street.

V druhé větě je použitý klasický slovosled PODMĚT + SLOVESO 'BÝT'. Tu použijeme např. tehdy, když někdo hledá nějaké jedno konkrétní místo a my mu říkáme, kde to místo je.

Where's the hospital?
- The hospital is on Franklin Street.

Kde co je

Nyní si projdeme několik místních předložek, které již známe, a naučíme se je používat ve spojení s městem.

in the street
There's a bookstore on Church Street.


Říkáme-li, ve které ulici něco je, používáme předložku IN (v britské angličtině), nebo ON (v americké angličtině).

There's a café on Main Street.
I live on Church Street.

Slovo STREET se často v názvech ulic v mluvené angličtině vynechává:

There's a police station on Franklin.opposite
There's an information center
opposite the bookstore.


next to
There's a bar next to the bookstore.


in front of
There's a bus stop in front of the supermarket.


on the corner
There's a bank on the corner of Main Street
and Franklin Street.

Zde opět můžeme slovo STREET v názvu vynechat:

There's a bank on the corner of Main and Franklin.near
There's a station near the information center.Závěrem

Procvičujte si tyto věty, fráze a spojení např. na svém vlastním městě. Je důležité, abyste nad těmito větami nemuseli vůbec přemýšlet a říkali je automaticky. Použít můžete i následující obrázek. Jestli procvičujete důkladně, se přesvědčíte i v příští části našeho kurzu.

town map
Přepis bublinkové nápovědy: