In the town - kudy se tam jde

Vydáno dne 24.08.2008

Orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, popis cesty.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

In the town - kudy se tam jde

Již víme, jak říci, kde co ve městě je. V dnešní lekci se naučíme, jak se zeptat na cestu a také vysvětlit, kudy se někam jde. Aktivně tedy budeme používat rozkazovací způsob.

Jak se zeptat?

Na cestu se můžeme zeptat např. pomocí následujících otázek. Při zdvořilém oslovení nezapomeňte na excuse me nebo případné please.

Excuse me, how do I get to the station?
Can you tell me the way to the station, please?

Kudy se tam jde

Když někomu popisujeme cestu, používáme zpravidla obyčejný rozkazovací způsob, nikoliv budoucí čas nebo způsobové sloveso 'muset', jako v češtině. Zde je několik důležitých frází:

go straight ahead

/ gəʊ 'streɪtə'hed /

go straight ahead

Pomocí této vazby můžeme říct, aby někdo šel pořád rovně.

go along Franklin Street

/ gəʊ ə'lɒŋ 'fræŋklɪn stri:t /

Chceme-li říci, po které ulici má člověk jít, používáme předložku along / ə'lɒŋ /.

turn right / turn left

/ 'tɜ:n 'raɪt /  'tɜ:n 'left /
turn right turn left

Pomocí slovesa TURN / tɜ:n / můžeme člověku říci, aby se někam otočil či někam odbočil. Pokud chceme být konkrétnější a říci, do které ulice má člověk odbočit, vyjádříme to následovně:

Turn right into Alton Road.
Turn left into Franklin Street.


take the first turning on the right

/ 'teɪk ðə 'fɜ:st 'tɜ:nɪŋ ɒn ðə 'raɪt /

Pomocí tohoto spojení a dalších vazeb, které od něho můžeme odvodit, snadno řekneme, kolikátou ulicí a na jakou stranu má člověk jít.

Take the first turning on the right.
Take the second turning on the left.

take the first right take the second left

Tato vazba se ale běžně zkracuje takto:

Take the first right.
Take the second left.


it's on the left / right

Když dojdeme už skoro na místo, můžeme dotyčnému říct, že to, co hledá, je vpravo či vlevo.

It's on the left.
It's the third house on the left.
It's the second building on the right.


Procvičování

Věty, které jsme dnes probrali, si můžete cvičit na následujících obrázcích. Zkuste rychle bez dlouhého přemýšlení říkat věty, kterými člověka pošlete např. stále rovně, první ulicí doleva, druhou doprava apod. Na každý obrázek můžete klepnout myší a nechat si správnou větu přehrát, nebo pouze ukazatelem myši na obrázek najet a vazbu si přečíst.

take the first left go straight ahead
take the second left take the first left
go straight ahead take the first right
take the second left take the first right
go straight ahead take the first left

Přepis bublinkové nápovědy: