Unit 4 - Kontrolní test A

Vydáno dne 03.09.2008

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 4.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Unit 4

Kontrolní test A

Do každé věty doplňte jednu z nabízených možností. Pouze jedna je správně.

 1. My father is a very good ________.

  1. cook
  2. cooker
  3. oven
  4. stove
 2. I have a new car. I always ________ to work now.

  1. drive
  2. fare
  3. ride
  4. take
 3. Where's Dad? – He's ________ the garden.

  1. in
  2. on
  3. to
  4. under
 4. ________ in my apartment.

  1. There are three bedrooms
  2. There's three bedrooms
  3. Three bedrooms are
  4. Three bedrooms there are
 5. There's a bank on the ________ of Main Street and Oxford Street.

  1. corner
  2. round
  3. straight
  4. turning
 6. We live on the ________ floor.

  1. double
  2. second
  3. two
  4. upstairs
 7. ________ bus number 13 and get off at the second stop.

  1. Go
  2. Go by
  3. Take
  4. Take by
 8. ________, how do I get to the station?

  1. Excuse me
  2. Good day
  3. Please
  4. Sorry
 9. They are very young. They don't have ________ children.

  1. a
  2. an
  3. any
  4. some
 10. ________ open the window. I'm cold.

  1. Aren't
  2. Don't
  3. Not
  4. You don't
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: