Much, many, a lot

Vydáno dne 18.09.2008

Jak v angličtině vyjádřit, že je něčeho hodně a jak se na množství zeptat.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Much, many, a lot

Jak říci anglicky 'hodně'

I don't have much hair. V této lekci se naučíme, jak anglicky vyjádřit, že je něčeho hodně a na množství se také zeptat. Je nutné, abyste již rozuměli rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná. To bylo probráno v jedné z předcházejících lekcí.

Oznamovací věty

V kladných oznamovacích větách použijeme ve významu hodně toto spojení:

A LOT (OF)

Tuto vazbu, kterou můžeme přeložit i jako 'spousta', používáme jak u počitatelných, tak u nepočitatelných podstatných jmen.

I have a lot of friends.
There are a lot of students in our school.
There's a lot of time.
I need a lot of money.

POZOR: Spojení A LOT OF PEOPLE, A LOT OF STUDENTS apod. se v angličtině považují za plurál. V češtině říkáme, že 'spousta lidí je', v angličtině je to ale množné číslo, tedy 'a lot of people are'.

V záporných větách obvykle používáme slovíčka MUCH / mʌtʃ / a MANY / menɪ /. MUCH se používá jen u nepočitatelných podstatných jmen, MANY pouze u počitatelných!

I don't have many friends.
FRIENDS je počitatelné, much friends je nepřípustné

There aren't many students in our school.
STUDENTS je počitatelné, much students je nepřípustné

There isn't much time.
TIME je nepočitatelné, many time je nepřípustné

I don't need much money.
MONEY je nepočitatelné, many money je nepřípustné

Slovíčko MUCH v kladných oznamovacích větách použít nelze, slovíčko MANY tak použít můžeme, ale spíše jen ve formální angličtině.

I have much money. - takto ne!
I have many friends. - toto je v pořádku, ale běžnější je použití A LOT (of friends).

Otázky na množství

Slovíčka MUCH a MANY se objeví i tehdy, když se ptáme na množství KOLIK?. Opět platí rozlišení MUCH pro nepočitatelná podstatná jména a MANY pro počitatelná. Otázka bude začínat na HOW MUCH nebo HOW MANY:

How many CDs do you have?
How many people are there?

How much money do you need?
How much time do we have?

Přepis bublinkové nápovědy: