Základní slovní zásoba - jídlo a pití

Vydáno dne 30.11.2008

Rozšiřte svoji slovní zásobu o základní slovíčka pro jídlo a pití.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Jídlo a pití

Základní slovní zásoba

Níže naleznete seznam základních slovíček pro jídlo a pití v angličtině. Důkladně si tato slovíčka nastudujte a potom si je zkuste projít pomocí našeho online zkoušení slovíček. Na závěr si slovíčka procvičte ještě pomocí obrázků dole na stránce.


apple
apple - jablko
BrE
/'æpl/ Přehrát
AmE
/'æpl/ Přehrát

noun - a kind of round fruit which usually has a red, yellow or green skin

banana
banana - banán
BrE
/bə'nɑ:nə/ Přehrát
AmE
/bə'nænə/ Přehrát

noun - a long yellow tropical fruit

bread
bread - chléb, chleba
BrE
/'bred/ Přehrát
AmE
/'bred/ Přehrát

noun - a kind of food baked from flour and water, you can make sandwiches and toasts from it

butter
butter - máslo
BrE
/'bʌtə/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ər/ Přehrát

noun - a kind of yellow milk product which you can spread on a slice of bread etc.

cake
cake - koláč, dort
BrE
/'keɪk/ Přehrát
AmE
/'keɪk/ Přehrát

noun - a sweet baked food made of flour, eggs and sugar etc.

carrot
carrot - mrkev
BrE
/'kærət/ Přehrát
AmE
/'kærət/ Přehrát

noun - a kind of long orange vegetable that grows in the ground

coffee
coffee - káva, kafe
BrE
/'kɒfi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fi/ Přehrát

noun - a hot black drink, sometimes drank with milk and/or sugar

cookie
cookie - sušenka
BrE
/'kʊki/ Přehrát
AmE
/'kʊki/ Přehrát

noun, American English - a kind of flat thin dry cake

egg
egg - vejce
BrE
/'eg/ Přehrát
AmE
/'eg/ Přehrát

noun - an oval white thing that comes from hens, people eat it boiled or fried etc.

fish
fish - ryba
BrE
/'fɪʃ/ Přehrát
AmE
/'fɪʃ/ Přehrát

noun - an animal that lives and breathes in water and swims, it hasn't got any legs

fries
fries - hranolky
BrE
/'fraɪz/ Přehrát
AmE
/'fraɪz/ Přehrát

noun, American English - fried long thin pieces of potatoes

fruit
fruit - ovoce
BrE
/'fru:t/ Přehrát
AmE
/'fru:t/ Přehrát

noun - a part of a plant or a tree that we eat, e.g. apple, banana, orange etc.

ham
ham - šunka
BrE
/'hæm/ Přehrát
AmE
/'hæm/ Přehrát

noun - boiled or smoked pork meat that is usually cut into thin slices

hamburger
hamburger - hamburger, hamburgr
BrE
/'hæmbɜ:gə/ Přehrát
AmE
/'hæmbɜ:rgər/ Přehrát

noun - a flat piece of fried ground meat in a bun, usually with ketchup, mustard, lettuce, onions and other vegetables

cheese
cheese - sýr
BrE
/'tʃi:z/ Přehrát
AmE
/'tʃi:z/ Přehrát

noun - a kind of milk product, usually white or yellow, people eat it with bread, on pizza, with pasta etc.

chicken
chicken - kuře (maso)
BrE
/'tʃɪkən/ Přehrát
AmE
/'tʃɪkən/ Přehrát

noun - the meat of a small farm bird that cannot fly

chocolate
chocolate - čokoláda
BrE
/'tʃɒklɪt/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:klɪt/ Přehrát

noun - sweet brown food made from cocoa

ice cream
ice cream - zmrzlina
BrE
/ˌaɪs'kri:m/ Přehrát
AmE
/'aɪskri:m/ Přehrát

noun - a sweet frozen mixture that people love eating especially on hot summer days

juice
juice - džus, šťáva (z ovoce, zeleniny)
BrE
/'dʒu:s/ Přehrát
AmE
/'dʒu:s/ Přehrát

noun - the liquid that comes from fruit or vegetables or a drink made from such liquids

ketchup
ketchup - kečup
BrE
/'ketʃʌp/ Přehrát
AmE
/'ketʃʌp/ Přehrát

noun - a thick sauce made from tomatoes

meat
meat - maso
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

noun - the food that comes from the flesh of animals, you can buy it at the butcher's

milk
milk - mléko
BrE
/'mɪlk/ Přehrát
AmE
/'mɪlk/ Přehrát

noun - the white drink or liquid that comes from cows

pancake
pancake - lívanec, palačinka
BrE
/'pæŋkeɪk/ Přehrát
AmE
/'pæŋkeɪk/ Přehrát

noun - a thin soft cake made by frying a mixture of flour, eggs and milk, usually with the addition of a rising agent

pasta
pasta - těstoviny (po italsku)
BrE
/'pɑ:stə/ Přehrát
AmE
/'pæstə/ Přehrát

noun - spaghetti, macaroni, lasagna etc.

pizza
pizza - pizza
BrE
/'pi:tsə/ Přehrát
AmE
/'pi:tsə/ Přehrát

noun - a kind of savoury cake with cheese, tomato sauce, ham etc., it comes from Italy

potato
potato - brambora, brambor
BrE
/pə'teɪtəʊ/ Přehrát
AmE
/pə'teɪt̬oʊ/ Přehrát

noun - a kind of yellow vegetable with brown skin that grows under the ground, french fries or chips are made from it

rice
rice - rýže
BrE
/'raɪs/ Přehrát
AmE
/'raɪs/ Přehrát

noun - a food grain that is grown in wet and hot places, it is usually white, it is very popular in China

salad
salad - salát
BrE
/'sæləd/ Přehrát
AmE
/'sæləd/ Přehrát

noun - a kind of cold food that is made up of many different kinds of raw vegetables and sometimes mayonnaise etc.

sandwich
sandwich - sendvič, toast
BrE
/'sændwɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'sændwɪtʃ/ Přehrát

noun - two pieces of bread with cheese and ham etc. between them

soup
soup - polévka
BrE
/'su:p/ Přehrát
AmE
/'su:p/ Přehrát

noun - a warm dish usually made by boiling vegetables and meat and adding noodles etc. It is usually eaten before the main course. We eat it with a spoon

sugar
sugar - cukr
BrE
/'ʃʊgə/ Přehrát
AmE
/'ʃʊgər/ Přehrát

noun - the sweet white substance that people put in their tea or coffee etc. to make it sweeter

tea
tea - čaj
BrE
/'ti:/ Přehrát
AmE
/'ti:/ Přehrát

noun - a kind of hot drink made from dry leaves of some plants, people in Britain often drink it with milk

tomato
tomato - rajče, rajské jablko, rajské jablíčko
BrE
/tə'mɑ:təʊ/ Přehrát
AmE
/tə'meɪt̬oʊ/ Přehrát

noun - a kind of red vegetable that is used for example for making ketchup

yoghurt
yoghurt - jogurt
BrE
/'jɒgət/ Přehrát
AmE
/'joʊgərt/ Přehrát

noun - a milk product with a slightly sour taste, usually with a flavour of fruits, chocolate etc.


Procvičování

Níže najdete obrázky potravin z této lekce. Když na obrázek kliknete, uslyšíte, jak se dané podstatné jméno řekne anglicky. Procházejte si obrázky a sami si anglická slovíčka říkejte nahlas a v případě potřeby si správnost ověřte kliknutím na slovo.

Je důležité, abyste slovíčka uměli rychle s právně říct, bez dlouhého přemýšlení.

Pokuste se v průběhu cvičení zcela zapomenout na svůj vlastní jazyk. Zkuste slovíčko říct vždy tak rychle, aby se vám ani nestačilo vybavit, jak se to řekne česky.

Vzhůru do procvičování!

Přepis bublinkové nápovědy: