'Víno' není pouze WINE

Vydáno dne 20.12.2018

Článek o vínu, vinici, vinné révě, šampaňském a spoustě dalších slovíček s vínem spojených.‘Víno’ není pouze WINE

Slovíčko wine/'waɪn/ asi nedělá nikomu problémy. Ale víte, že kromě něho existuje i slovo vine/'vaɪn/? A jak se řekne vinice nebo vinná réva? To vše se dozvíte v dnešním článku.

wine

Nejprve si ale řekneme něco o samotném slovíčku wine/'waɪn/. Primárně je nepočitatelné, hlavně pokud se bavíme obecně. Může být ale i počitatelné, když myslíme “sklenici vína” nebo druh vína.

I like wine.
The shop offers many great Spanish wines.
This is a very nice French wine.
I'll have two white wines, please.

Pozn.: V hovorové angličtině se někdy můžete setkat i s výrazem vino /'vi:nəʊ/.

Jaká mohou být vína

white / red wine = bílé / červené víno
rosé/'rəʊzeɪ/ wine = růžové víno
dry / semidry / sweet wine = suché / polosuché / sladké víno
light / heavy wine = lehké / těžké víno
sparkling / port wine = šumivé (perlivé) / portské víno
house / table wine = domácí / stolní víno
dessert/dɪ'zɜ:t/ wine = dezertní víno
mulled/'mʌld/ wine = svařené víno
vintage/'vɪntɪdʒ wine = ročníkové víno
late harvest wine = pozdní sběr (v anglicky mluvících zemích není moc známé)
ice / straw wine = ledové / slámové víno (v anglicky mluvících zemích nejsou moc známé)

corked wine = víno načichlé korkem

Vazby se slovem wine

wine bottle = lahev na víno / carafe /kə'ræf/ = karafa
wine glass = sklenice na víno / goblet/'gɒblət­/ = pohár, číše

wine list = vinný lístek
wine label = viněta, etiketa
wine stopper = uzávěr, zátka (uzavírá odkorkovanou lahev)
wine cellar / wine bar = vinný sklep / vinárna (vinný bar)
wine producer / wine-grower = výrobce vína (vinař)
wine industry / wine growing = vinařství
wine harvest / wine fest = vinobraní (sklizeň / oslavy)
wine tasting = ochutnávka (degustace) vín
wine vinegar/'vɪnɪgə = vinný ocet
wine variety/və'raɪəti­/ / wine type = odrůda

Známé odrůdy vín (pozor na výslovnost)

Chardonnay/'ʃɑ:dəneɪ
Merlot/mər'ləʊ
Cabernet Sauvignon/ˌkæbərne­ɪ 'səʊvɪnjɒn/

vine

Nyní nás čeká stejné slovíčko, jen s jiným pravopisem – slovo vine. Pozor si dejte na výslovnost, více v článku Výslovnost /v/ a /w/.

vine/'vaɪn/ = (vinná) réva
grapevine/'greɪpˌva­ɪn/ = vinná réva
Pozn.: Samotné slovo vine může být také popínavá rostlina.

Na vinné révě roste hroznové víno / hrozny = grapes/'greɪps. Jedna kulička je pak grape/'greɪp/.

Počitatelnost

Slůvko grape je počitatelné, proto grapes are… (hroznové víno je…)

Teoreticky by se tedy dalo říct a grape, což je kulička vína.

Nejčastější spojení je ale a bunch of grapes (trs/hrozen vína).

vineyard/'vɪnjɑ:d/ = vinice (pozor na výslovnost – v britské angličtině je to /'vɪnjɑ:d/, v americké /'vɪnjərd/)

champagne

Další oblíbený nápoj je určitě šampaňské. Je asi známý fakt, že označení ‘champagne’ může mít na etiketě pouze šumivé víno z regionu Champagne ve Francii. Avšak stejně jako u nás, i v zahraničí se termín champagne používá běžně pro označení jakéhokoli bílého šumivého/perlivého vína. Chceme-li však být přesní, hovoříme o sparkling wine, nikoli však o sektu, což je německé slovo.

champagne/ˌʃæm'peɪn­/ = šampaňské
sparkling wine = šumivé/perlivé víno
sekt nepoužívejte, je to německé slovíčko

V hovorové angličtině se také používají slova champers/'ʃæmpəz/ nebo bubbly/'bʌbli/ (šampus, šampáňo, bublinky apod.).

champagne glass = flute = vysoká sklenice na šampaňské (flétna)

Základní rozdělení podle obsahu cukru (od nejsuššího po nejsladší):

Extra Brut
Brut /bru:t/
Extra Dry
Sec
Demi-Sec
Doux

Další užitečné výrazy spojené s vínem

spritzer/'sprɪtsə­/ = vinný střik (víno se sodou)
bouquet/bu:'keɪ/ = buket (vůně vína)
ice bucket/'bʌkɪt/ = nádoba na led (ve které se chladí víno)
corkscrew/'kɔ:k­skru:/ = vývrtka
toast/'təʊst/ = přípitek, připít (nepleťte si s topinkou, více zde)

Závěr

Nyní už víte, že ‘není víno jako víno’. Pravděpodobně jste spoustu výrazů znali. Bílé a červené víno je samozřejmostí, ale například slovíčka vine, nebo spritzer (tak oblíbený nápoj v našich krajích) už nejsou tak známá. Připomínáme, že ve slovíčkách jako champagne, vine, rosé, vinegar, vineyard nebo odrůdách vín se často chybuje ve výslovnosti.

Přepis bublinkové nápovědy: