Cvičení: a / some (verze A)

Vydáno dne 19.02.2009

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Doplňte před podstatná jména v textu neurčitý člen či slůvko SOME.


face
Do you need anything at the supermarket, kids?


I need ________________________________ (1) new jeans and ________________________________ (2) new coat.


I need ________________________________ (3) toy mouse and ________________________________ (4) cat food.


I need ________________________________ (5) bananas, ________________________________ (6) grapefruit and ________________________________ (7) muesli.


I need ________________________________ (8) umbrella, ________________________________ (9) toothpaste and ________________________________ (10) toothbrush.


I need ________________________________ (11) pizza and ________________________________ (12) wine.

Možnosti:
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) an
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
Správné odpovědi: 1) some , 2) a , 3) a , 4) some , 5) some , 6) a , 7) some , 8) an , 9) some , 10) a , 11) a , 12) some

Přepis bublinkové nápovědy: