Cvičení: a / some (verze B)

Vydáno dne 19.02.2009

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Doplňte před podstatná jména v textu neurčitý člen či slůvko SOME.


face
Do you need anything at the supermarket, kids?


I need ________________________________ (1) pen, ________________________________ (2) pencils and ________________________________ (3) notebook.


I need ________________________________ (4) cheese, ________________________________ (5) milk and ________________________________ (6) chocolate.


I need ________________________________ (7) newspaper and ________________________________ (8) magazines.


I need ________________________________ (9) shampoo and ________________________________ (10) soap.


I need ________________________________ (11) flowers and ________________________________ (12) ring.

Možnosti:
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
  1. a) a
  2. b) some
Správné odpovědi: 1) a , 2) some , 3) a , 4) some , 5) some , 6) some , 7) a , 8) some , 9) some , 10) some , 11) some , 12) a

Přepis bublinkové nápovědy: