Irregular Verbs: Section 1.1.0

Vydáno dne 16.03.2009

První část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se však budeme věnovat jen jedné části – Section 1.1.0.Irregular Verbs: Section 1.1.0

úvodním článku jsme si nepravidelná slovesa rozdělili do několika skupin. Začínáme částí první skupiny. Do skupiny 1.0.0 patří nepravidelná slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné – infinitiv, minulý čas i příčestí minulé.

Do této kategorie patří dvě základní podskupiny:

Section 1.1.0: Písmeno i v infinitivu se mění v minulém čase na a a pak v příčestí minulém na u.

Section 1.2.0: Dochází ke změně samohlásky a příčestí minulé končí vždy na n.

Dnes se budeme věnovat úplně první podkategorii.

Section 1.1.0

Sem patří nepravidelná slovesa se změnou samohlásky uprostřed slova. Studenti v této kategorii opravdu často chybují. Jsou zde dvě úskalí: pravopis a výslovnost.

Pravopis:

Výslovnost:

Výsledné změny:

Poznámka k fonetickým symbolům: Používáme symboly IPA (International Phonetic Alphabet), o kterých se více dočtete zde.

Teorii máme tedy za sebou. Pojďme si nyní říct, která slovesa do této kategorie patří. Důležitější jsou označena hvězdičkou.

Pozor! Některá slovesa se píší na konci s k a některá s g. Souvisí s tím jak pravopis tak výslovnost.


*begin – began – begun

begin /bɪ'gɪn/ – began /bɪ'gæn/ – begun /bɪ'gʌn/

Sloveso begin/bɪ'gɪn/ má význam začít, začínat. Je obecně známé, ale studenti dělají stále dvě časté chyby:

Píšeme sice be-, ale vyslovujeme // ve všech třech tvarech.

A v minulém čase vyslovujeme TTT *1
U u příčestí minulého vyslovujeme TTT *2


*drink – drank – drunk

drink /drɪŋk/ – drank /dræŋk/ – drunk /drʌŋk/

Sloveso drink/'drɪŋk/ má význam pít, vypít, napít se (také jde o podstatné jméno nápoj).

Opět se zde chybuje a studenti třeba říkají:

drunk a beer and I was drank.

Správně je pochopitelně

drank a beer and I was drunk. TTT *3

Možná by to student napsal správně, ale vyslovuje druhý a třetí tvar přehozeně.


*ring – rang – rung

ring /rɪŋ/ – rang /ræŋ/ – rung /rʌŋ/

Sloveso ring/'rɪŋ/ znamená zvonit, zazvonit, zatelefonovat (jako podstatné jméno je to prsten, kruh).

Opět pozor na přehození druhého a třetího tvaru a taky na “záludnost” v podobě podobného slovesa bring, které patří do jiné kategorie (bring-brought-brought).


shrink – shrank – shrunk

shrink /ʃrɪŋk/ – shrank /ʃræŋk/ – shrunk /ʃrʌŋk/

Sloveso shrink/'ʃrɪŋk/ má význam srazit se (látka), zmenšit se


*sing – sang – sung

sing /sɪŋ/ – sang /sæŋ/ – sung /sʌŋ/

Sloveso sing/'sɪŋ/ znamená zpívat, zazpívat.


*sink – sank – sunk

sink /sɪŋk/ – sank /sæŋk/ – sunk /sʌŋk/

Sloveso sink/'sɪŋk/ znamená klesat, ponořit se, potopit se (jako podst.jm. je to dřez).

Pokud se topí člověk, musíte použít sloveso drown/'draʊn/, ale nepleťte si drown a drawn (třetí tvar slovesa draw) – viz budoucí článek.

Pozor na záměnu sloves sing a sink.


spring – sprang – sprung

spring /sprɪŋ/ – sprang /spræŋ/ – sprung /sprʌŋ/

Sloveso spring/'sprɪŋ/ znamená vyskočit, vymrštit se (jako podst.jméno je to jaro, pružina, pramen).


*stink – stank – stunk

stink /stɪŋk/ – stank /stæŋk/ – stunk /stʌŋk/

Sloveso stink/'stɪŋk/ má význam páchnout, smrdět.

I zde doplníme, že existuje také sloveso sting, ale patří do jiné kategorie (sting-stung-stung).

Pozn.: V americké angličtině můžete slyšet i tvary stink – stunk – stunk.


*swim – swam – swum

swim /swɪm/ – swam /swæm/ – swum /swʌm/

Sloveso swim/'swɪm/ znamená plavat.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
begin /bɪ'gɪn/ began /bɪ'gæn/ begun /bɪ'gʌn/ začít
drink /drɪŋk/ drank /dræŋk/ drunk /drʌŋk/ pít
ring /rɪŋ/ rang /ræŋ/ rung /rʌŋ/ zvonit
shrink /ʃrɪŋk/ shrank /ʃræŋk/ shrunk /ʃrʌŋk/ zmenšit se
sing /sɪŋ/ sang /sæŋ/ sung /sʌŋ/ zpívat
sink /sɪŋk/ sank /sæŋk/ sunk /sʌŋk/ klesat
spring /sprɪŋ/ sprang /spræŋ/ sprung /sprʌŋ/ vymrštit se
stink /stɪŋk/ stank /stæŋk/ stunk /stʌŋk/ páchnout
swim /swɪm/ swam /swæm/ swum /swʌm/ plavat

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště se pustíme do skupiny s označením Section 1.2.0. Ta je však daleko obsáhlejší a proto bude ještě rozdělena do několika podsekcí (Section 1.2.1, 1.2.2 atd.) podle nepravidelných tva­rů.

Za ‘domácí úkol’ se pokuste takový seznam vytvořit. Alespoň částečný – ze sloves, která perfektně znáte.

Překlad:
  1. podobné českému ‘otevřenému’ E
  2. podobné českému A
  3. Vypil jsem pivo a byl jsem opilý.
Přepis bublinkové nápovědy: