Unit 5 - Kontrolní test A

Vydáno dne 27.04.2009

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 5.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Unit 5

Kontrolní test A

Do každé věty doplňte jednu z nabízených možností. Pouze jedna je správně.

 1. What do you do? – I'm ________ shop assistant.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. I'm rich. I have ________.

  1. a lot of money
  2. a lot of moneys
  3. many money
  4. many moneys
 3. I like that T-shirt. How much ________ it cost?

  1. ---
  2. does
  3. has
  4. is
 4. For breakfast I usually have a ________ of bread and some tea.

  1. bar
  2. can
  3. cup
  4. slice
 5. Can I ________? – No, I'm just looking.

  1. help me
  2. help you
  3. my help
  4. your help
 6. How ________ dogs do you have? – We have three.

  1. many
  2. much
  3. two
  4. very
 7. Anything else, sir? – ________ Thanks.

  1. No, it's too expensive.
  2. No, that's all.
  3. Yes, any.
  4. Yes, I'll take it.
 8. Where's Tom? – He's in ________ shower.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. These boots are expensive. They're made ________ leather.

  1. by
  2. in
  3. of
  4. with
 10. What's your favorite animal? – I like ________ horses.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) d, 5) b, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: