Pádová osobní zájmena

Vydáno dne 19.05.2009

Osobní zájmena ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU, THEMOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Osobní zájmena "pádová"

Help me! V dnešní lekci si rozšíříme zásobu osobních zájmen. Již bezpečně byste měli znát základní osobní zájmena (I, you, he...) a přivlastňovací zájmena (my, your, his...). Probírali jsme je v UNIT 1 a UNIT 2.

Nyní si k nim přidáme další skupinku osobních zájmen. Česky jim někdy říkáme zájmena "pádová" či předmětová. V češtině jim odpovídají osobní zájmena ve 2. - 7. pádě. Mám pro vás ale dobré zprávy. Angličtina pády vůbec nerozlišuje, takže se nebudeme muset učit kvanta různých tvarů zájmen. Buď je to zájmeno v prvním pádě, tedy na místě podmětu (kdo? co?), anebo je "pádové" (koho? čeho? komu? čemu? koho? co? kom? čem? kým? čím?)

Podívejte se na následující přehled:

zájmena pro první pád
pádová zájmena
I
me / mi: /
you
you / ju: /
he
him / hɪm /
she
her / hɜ: /
it
it / ɪt /
we
us / ʌs /
you
you / ju: /
they
them / ðem /


K jednotlivým zájmenům si nyní uvedeme příklady. Všimněte si, že tvar pro první pád se používá v podmětu věty a tvar "pádový" se používá buď jako předmět slovesa, anebo s předložkou.

I - me

I love my wife.
My wife loves me.

you - you

Ve druhé osobě jsou oba tvary stejné.

You are an idiot.
I don't like you.

he - him

He is a good teacher.
We like him.

she - her

She is very beautiful.
Look at her.

it - it

Opět oba tvary stejné:

It is a good book.
Do you want it?

we - us

We are going home.
Come with us!

you - you

Stejně jako v jednotném čísle, i v množném má zájmeno YOU oba tvary stejné:

You are good students.
I like teaching you.

they - them

My keys, where are they?
I can't find them.

Celkový přehled

Na závěr ještě přehled všech doposud probraných osobních a přivlastňovacích zájmen:

základní osobní zájmena
pádová osobní zájmena
přivlastňovací zájmena
I
me
my
you
you
your
he
him
his
she
her
her
it
it
its
we
us
our
you
you
your
they
them
their


Přepis bublinkové nápovědy: