Cvičení: Pádová osobní zájmena

Vydáno dne 20.05.2009

Procvičujeme osobní zájmena.PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Cvičení: Pádová osobní zájmena

Doplňte do následujících deseti vět zájmeno, které vhodně nahradí výraz ze zadané věty. Překlad v bublinkách si přečtěte až po vyhodnocení cvičení.

1.
I like my car. TTT
I like ___________________________(1) .

2.
John loves his children. TTT
He loves  ___________________________(2) .

3.
Mary hates her mother-in-law. TTT
Mary hates  ___________________________(3) .

4.
Mr. Scrooge loves money. TTT
He loves  ___________________________(4) .

5.
I'm interested in sports. TTT
I'm interested in  ___________________________(5) .

6.
My parents love me and my brother. TTT
My parents love  ___________________________(6) .

7.
I go to work with my friend Jack. TTT
I go to work with  ___________________________(7) .

8.
Susan: I hate you, Stephen. TTT
Stephen: Susan hates  ___________________________(8) .

9.
Who lives in this house? TTT
Who lives in  ___________________________(9) ?

10.
I don't like Mr. and Mrs. Bell.
I don't like  ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) it / her ; 2) them ; 3) her ; 4) it ; 5) them ; 6) us ; 7) him ; 8) me ; 9) it ; 10) them
Přepis bublinkové nápovědy: