Cvičení: Přítomný průběhový čas 1

Vydáno dne 07.06.2009

Cvičení na písemné a ústní tvoření jednoduchých vět v přítomném průběhovém čase.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný průběhový čas

(cvičení #1)

Doplňte do následujících vět správné sloveso dle obrázků. Používejte přítomný průběhový čas.

Nezapomínejte, přítomný průběhový čas tvoříme pomocí slovesa BE a významového slovesa s koncovkou -ING.The boy ___________________________(1) on a tree branch.The children ___________________________(2) in the woods.The homeless man ___________________________(3) on a bench.My sister ___________________________(4) a shower.My parents ___________________________(5) in Tesco at the moment.


Správné odpovědi: 1) is sitting ; 2) are playing ; 3) is sleeping / is lying ; 4) is having / is taking ; 5) are shoppingNyní můžete procvičovat dále. Podívejte se na obrázky a jednoduše řekněte, co se tam právě děje. Jako podmět používejte pouze osobní zájmeno (he / she / it / they).

Ve cvičení jsou použita následující slovesa. Přesvědčte se, že je znáte. Pokud ne, klikněte na slovo dvakrát myší a přečtěte si jeho význam a výslovnost.

dance
drink
drive
fight
fly
get up
have
play
shop
sing
sit
sleep
swim
teach
think
walk
wash
work


Vyzkoušet tato slovíčka onlineNebudete-li si vědět rady, přejeďte přes obrázek ukazatelem myši a přečtěte si, které sloveso či kterou vazbu ve větě můžete použít. Celou větu potom řekněte nahlas. Kontrolu provedete tak, že na obrázek kliknete a poslechnete si správnou verzi.
Přepis bublinkové nápovědy: