FARTHER vs. FURTHER

Vydáno dne 20.10.2019

Víte, že slova FARTHER i FURTHER jsou druhý stupeň od FAR? A umíte je používat správně? (přepracovaný článek z roku 2009)FARTHER vs. FURTHER

Stupňování přídavných jmen je v angličtině poměrně jednoduché. U krátkých slov přidáváme koncové -er a -est (slower, slowest), u dlouhých použijeme more a most (more beautiful, most beautiful). Více zde.

Existuje však i několik nepravidelných přídavných jmen (např.: good, better, best nebo bad, worse, worst). Více v odkazu výše. Mezi taková patří i přídavné jméno far/'fɑ:/ (daleký, daleko – více o samotném slovíčku far najdete zde).

Přídavné jméno (nebo příslovce) far stupňujeme nepravidelně, navíc máme dvě možnosti:

  comparative (2. stupeň) superlative (3. stupeň)
far/'fɑ:/ farther/'fɑ:ðə (the) farthest/'fɑ:ðəst/
far/'fɑ:/ further/'fɜ:ðə (the) furthest/'fɜ:ðɪst/

Všimněte si, že ve všech tvarech je uprostřed th, ale v horním řádku je ponecháno a (čteme /ɑ:/), ve druhém se změnilo na u (čteme /ɜ:/).

Význam a použití

Slůvko far má význam daleký či daleko, proto se i stupňované tvary budou držet tohoto významu:

Pokud tedy jde o vzdálenost, lze použít obě slovíčka s tím, že v americké angličtině uvidíte častěji verzi s a /ɑ:/, v britské verzi s u /ɜ:/.

We decided not to go any farther/further. TTT
They were standing farther/further from the door. TTT
He lives farther/further north. TTT
Keep walking. Her house is much farther/further­. TTT

My house is the one farthest/furthest away from the road. TTT
Where can you see farthest/furthest without glasses? TTT
Who can jump farthest/furthes­t? TTT

further / farther

Slovíčko further/'fɜ:ðə (nikoli farther) má však ještě další významy, které nesouvisí se vzdáleností.

further (adj) = další, dodatečný

further details = další detaily
further questions = další otázky
further notice = odvolání (další oznámení)
further damage = další škody
further evidence = další důkazy
further information = další informace

Do you have any further questions? TTT
I can provide you with further information upon request. TTT
It cost me 100 pounds and a further 15 pounds for insurance. TTT
The shop is closed until further notice. TTT
We had to wait for a further 10 minutes. TTT 

further (adv) = hlouběji, podrobnějši (dále, více do detailů)

Have you got anything further to add? TTT
We need to study the issue further. TTT
Can we talk further about it? TTT
I'm afraid we should take the matter further. TTT
We must go further with the project. TTT 

furthest / farthest

I třetí stupeň furthest/'fɜ:ðɪst/ (nikoli farthest) má další použití.

furthest (adv) = nejvíce, nejhlouběji, v největší míře

He studied the issue furthest. TTT
He was able to go furthest with his project. TTT
He went the furthest of all pupils in his education. TTT 

Závěr

Přídavné jméno (nebo příslovce) far lze stupňovat dvěma způsoby:

Slovíčka farther / farthest se používají pouze se vzdáleností (a to hlavně v americké angličtině).

Slovíčka further / furthest se také mohou používat se vzdáleností (hlavně v britské angličtině), ale mají i přenesené významy “dále do hloubky”, “více do detailu” apod.

Pokud si nejste jisti, zda použít farther nebo further, použijte slovo s U. Má totiž širší použití.

Přepis bublinkové nápovědy: