Help for English

Slovíčko FAR

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.06.2018

FAR může být přídavné jméno nebo příslovce. Kromě toho, že je záludné, pokud jde o stupňování, používá se i v praktických vazbách.Slovíčko FAR

Slůvko far/'fɑ:/ asi znáte jako přídavné jméno (daleký) i jako příslovce (daleko), protože farly neexistuje. Jeho použití není obtížné, ale určitě je dobré zastavit se nad jeho umístění ve vazbách a také nad jeho nepravidelným stupňováním.

Stupňování

Přídavné jméno nebo příslovce far má dvojí nepravidelné stupňování:

 • far/'fɑ:/ – farther/'fɑ:ðə – (the) farthest/'fɑ:ðəst/
 • far/'fɑ:/ – further/'fɜ:ðə – (the) furthest/'fɜ:ðɪst/

Tvary further a furthest však mají i jiná použití. Více se dozvíte v článku zde. Dozvíte se tam také, jak správně vyslovovat stupňované tvary.

far = daleký, vzdálený, daleko (vzdálenost)

far distance = daleká vzdálenost (povzdálí)
far above = daleko nad
far below = daleko pod
far away = daleko (pryč)
far from somewhere = daleko odněkud
far away from somewhere = daleko odněkud
far to somewhere = daleko někam
how far = jak daleko

My house isn't far from here. TTT *1
You can see the building in the far distance. TTT *2
How far is it to the next stop from here? TTT *3
Did you have to go far? TTT *4
It's not far to the hotel. TTT *5
I want to move as far away from here as possible. TTT *6
I can hear someone not far away. TTT *7 

far = mnohem / daleko

Slovo far se také používá ve spojení s druhým stupněm přídavného jména pro zdůraznění srovnání.

far bigger = mnohem (daleko) větší
far better = mnohem (daleko) lepší
far easier = mnohem (daleko) snadnější
far more = mnohem (daleko) více
far less = mnohem (daleko) méně

Také lze použít spojení far too ve významu “zesíleného” příliš:

far too much = (opravdu) příliš mnoho
far too expensive = (opravdu) příliš drahý
far too long = (opravdu) příliš dlouhý

It's a far better offer. TTT *8
There were far more people than I could expect. TTT *9
Our teacher gave us far too much homework. TTT *10 

Další užitečná spojení

Toto slůvko je ovšem součástí i dalších užitečných vazeb.

as far as = pokud (funguje jako spojka)

as far as I know = pokud já vím
as far as I can remember = pokud já si pamatuji
as far as I can tell = pokud já mohu říct
as far as I am concerned = pokud se mě týká
as far as money is concerned = pokud jde o peníze

As far as I can remember, he never liked her. TTT *11 

as far as sth = až k něčemu

They got as far as the border. TTT *12 

far from it = ani zdaleka ne (právě naopak)

Did you like the movie? – Far from it. I hated it. TTT *13 

so far = doposud

I haven't had any problems so far. TTT *14 

so far so good = zatím dobré

How is it going? – So far so good. TTT *15 

by far = zdaleka

This offer is by far the most convenient for me. TTT *16 

Překlad:
 1. Můj dům odsud není daleko.
 2. Můžeš vidět tu budovu v povzdálí.
 3. Jak daleko je to odsud do další zastávky?
 4. Musel jsi jít daleko?
 5. Není to do hotelu už daleko.
 6. Chci se odstěhovat co možná nejdále odsud.
 7. Slyším někoho nedaleko.
 8. Je to mnohem lepší nabídka.
 9. Bylo tam mnohem více lidí, než jsem mohl očekávat.
 10. Náš učitel nám dal příliš mnoho úkolů.
 11. Pokud si pamatuji, nikdy ji neměl rád.
 12. Dostali se až na hranice.
 13. Líbil se ti ten film? – Ani zdaleka ne. Byl hrozný.
 14. Doposud jsem neměl žádné problémy.
 15. Jak to jde? – Zatím dobré.
 16. Tato nabídka je pro mě zdaleka nejvhodnější.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

FARTHER vs. FURTHER

Víte, že slova FARTHER i FURTHER jsou druhý stupeň od FAR? A umíte je používat správně?

UPPER-INTERMEDIATE

Only so much, only so long

Co znamená v angličtině příslovečné určení only so much, only so long, only so many apod.?

INTERMEDIATE

Slovíčko EXCEPT

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko FAR 6 15907 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 12 lety