Help for English

FARTHER vs. FURTHER

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.07.2009

Další dvojice slov, která by mohla dělat studentům problémy. Víte, že se jedná o druhý stupeň přídavného jména FAR? A víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Více se dozvíte v článku. Také si řekneme něco o třetím stupni FARTHEST / FURTHEST.FARTHER vs. FURTHER

Tento článek nám opět trochu osvětlí správné použití dvou slov, která se studentům často pletou, nebo neví, jak je správně použít.

Asi už víte, že slovíčka FARTHER a FURTHER mají něco společného s přídavným jménem FAR. Jsou to totiž jeho druhé stupně. Přídavné jméno FAR je totiž nepravidelné, proto byste špatně stupňovali FARER - FAREST nebo FARRER - FARREST.

Více o slovíčku FAR se dozvíte v samostatném článku ZDE.

Nepravidelnost př.jm. (příslovce) FAR spočívá v přidání písmen -TH- doprostřed. Vznikne nám tedy správné stupňování FARTHER - FARTHEST.

Možnosti stupňování jsou však dvě. V druhém je vše stejné, ale v kořenu slova se mění -A- na -U- a vznikne FURTHER - FURTHEST.

 

 

Výslovnost

Jistě víte, že britská a americká výslovnost se často liší. Jeden z případů, kdy je rozdíl velice zřetelný, je výslovnost písmene R. Proto si výslovnost rozebereme podrobněji v následující tabulce:

 BrEAmE
   
FARfɑ:fɑ:r
   
FARTHER'fɑ:ðə'fɑ:rðər
FARTHEST'fɑ:ðɪst'fɑ:rðɪst
   
FURTHER'fɜ:ðə'fɜ:rðər
FURTHEST'fɜ:ðɪst'fɜ:rðɪst

 

Význam a použití

Teorii máme zdárně za sebou. Již víte, že existují dva různé nepravidelné tvary při stupňování. Také již víte, jak je správně vyslovit. Co však znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl?

 

FARTHER / FURTHER


FARTHER / FURTHER = dál (dále) stejný význam

Jak jsme si řekli v úvodu, druhý stupeň přídavného jména (nebo příslovce) FAR může být FARTHER i FURTHER. Pokud se bavíme o vzdálenosti, je jejich význam i použití stejné. Dnes se však setkáte častěji s tvarem FURTHER.

We decided not to go any farther.
We decided not to go any further.

They were standing farther from the door.
They were standing further from the door.

He lives farther north.
He lives further north.

Keep walking. Her house is much farther.
Keep walking. Her house is much further.

 

FURTHER (nikoli FARTHER) má však ještě další významy, které nesouvisí se vzdáleností.

 

FURTHER (adj) = další, dodatečný

Další význam slova FURTHER je přídavné jméno další.
Používá se před podstatným jménem:

further details = další detaily
further questions = další otázky
further notice = odvolání (další oznámení)
further damage = další škody
further evidence = další důkazy
further information = další informace
připomínám, že information se nepočítá - informations
stejně jako damage a evidence

Do you have any further questions?
I can provide you with further information upon request.
We had to wait for a further 10 minutes.
It cost me 100 pounds and a further 15 pounds for insurance.
The shop is closed until further notice.

 

FURTHER (adv) = hlouběji (dále, více do detailů)

Další význam je příslovce hlouběji, podrobněji, jdete-li více 'do hloubky'.

We need to study the issue further.
Have you got anything further to add?
Can we talk further about it?
I'm afraid we should take the matter further.
We must go further with the project.

Formální použití:

Se slovíčkem FURTHER se můžete setkat ještě jinde, nejčastěji ve formálních dopisech.

further to sth = ohledně něčeho

Further to your letter ...

further = mimoto, kromě toho, navíc, dále

Further, I would like to discuss...

V tomto významu se však častěji setkáte se slovem FURTHERMORE

furthermore = mimoto, kromě toho, navíc, dále

Furthermore, I would like to discuss...

 

FARTHEST / FURTHEST

Dvojice FARTHEST / FURTHEST je na tom velice podobně jako FARTHER / FURTHER.

 

FARTHEST / FURTHEST = nejdál (nejdále) stejný význam

FARTHEST stejně jako FURTHEST jsou třetí stupeň přídavného jména (nebo příslovce) FAR. Pokud jde o vzdálenost, je jejich význam i použití stejné. Častěji se však setkáte se slovem FARTHEST.

My house is the one farthest away from the road.
My house is the one furthest away from the road.

Where can you see farthest without glasses?
Where can you see furthest without glasses?

Who can jump farthest?
Who can jump furthest?

 

FURTHEST (nikoli FARTHEST) má však ještě další význam, které nesouvisí se vzdáleností.

 

FURTHEST (adv) = nejvíce, v největší míře

Další význam je příslovce nejvíce, nejhlouběji, nejpodrobněji, v největší míře, jdete zde nejvíce 'do hloubky'.

He studied the issue furthest.
He was able to go furthest with his project.
He went the furthest of all pupils in his education.

 

GO FARTHER vs. GO FURTHER
GO FARTHEST vs. GO FURTHEST

Na závěr bych rád poukázal na spojení 'go farther' a 'go further'. Pokud se bavíme o vzdálenosti, řekli jsme si, že FARTHER i FURTHER jsou synonyma:

go farther = jít (dojít) dál (např. při pochodu)
go further = jít (dojít) dál (např. při pochodu)

FURTHER však také může znamenat hlouběji, podrobněji, více do detailů:

go further farther = dostat se dál, pokročit (např. ve studiu, v projektu)

Stejně tak to pochopitelně platí i u třetího stupně.

go farthest = jít (dojít) nejdál
go furthest
= jít (dojít) nejdál

go furthest
farthest = dostat se nejdál (např. ve studiu)

 

Závěr

Pamatujte si, že přídavné jméno (příslovce) FAR má nepravidelné stupňování, kde jsou dvě možnosti tvarů: FARTHER/FURTHER a FARTHEST/FURTHEST.

Také si pamatujte, že pokud jde o vzdálenosti, je jejich význam stejný. Tvary further a furthest mají však ještě další významy, které jsou velice hojně používané a proto je dobré si je nastudovat.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko FAR

FAR může být přídavné jméno nebo příslovce. Kromě toho, že je záludné, pokud jde o stupňování, používá se i v praktických vazbách. (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FARTHER vs. FURTHER 31 27297 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem