Help for English

FARTHER vs. FURTHER

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.10.2019

Víte, že slova FARTHER i FURTHER jsou druhý stupeň od FAR? A umíte je používat správně?FARTHER vs. FURTHER

Stupňování přídavných jmen je v angličtině poměrně jednoduché. U krátkých slov přidáváme koncové -er a -est (slower, slowest), u dlouhých použijeme more a most (more beautiful, most beautiful). Více zde.

Existuje však i několik nepravidelných přídavných jmen (např.: good, better, best nebo bad, worse, worst). Více v odkazu výše. Mezi taková patří i přídavné jméno far/'fɑ:/ (daleký, daleko – více o samotném slovíčku far najdete zde).

Přídavné jméno (nebo příslovce) far stupňujeme nepravidelně, navíc máme dvě možnosti:

  comparative (2. stupeň) superlative (3. stupeň)
far/'fɑ:/ farther/'fɑ:ðə (the) farthest/'fɑ:ðəst/
far/'fɑ:/ further/'fɜ:ðə (the) furthest/'fɜ:ðɪst/

Všimněte si, že ve všech tvarech je uprostřed th, ale v horním řádku je ponecháno a (čteme /ɑ:/), ve druhém se změnilo na u (čteme /ɜ:/).

Význam a použití

Slůvko far má význam daleký či daleko, proto se i stupňované tvary budou držet tohoto významu:

 • farther = dál, více daleko (častěji americká angličtina)
 • farthest = nejdál, nejvíc daleko (častěji americká angličtina)
 • further = dál, více daleko (častěji britská angličtina)
 • furthest = nejdál, nejvíc daleko (častěji britská angličtina)

Pokud tedy jde o vzdálenost, lze použít obě slovíčka s tím, že v americké angličtině uvidíte častěji verzi s a /ɑ:/, v britské verzi s u /ɜ:/.

We decided not to go any farther/further. TTT *1
They were standing farther/further from the door. TTT *2
He lives farther/further north. TTT *3
Keep walking. Her house is much farther/further. TTT *4

My house is the one farthest/furthest away from the road. TTT *5
Where can you see farthest/furthest without glasses? TTT *6
Who can jump farthest/furthes­t? TTT *7

further / farther

Slovíčko further/'fɜ:ðə (nikoli farther) má však ještě další významy, které nesouvisí se vzdáleností.

further (adj) = další, dodatečný

further details = další detaily
further questions = další otázky
further notice = odvolání (další oznámení)
further damage = další škody
further evidence = další důkazy
further information = další informace

Do you have any further questions? TTT *8
I can provide you with further information upon request. TTT *9
It cost me 100 pounds and a further 15 pounds for insurance. TTT *10
The shop is closed until further notice. TTT *11
We had to wait for a further 10 minutes. TTT *12  

further (adv) = hlouběji, podrobnějši (dále, více do detailů)

Have you got anything further to add? TTT *13
We need to study the issue further. TTT *14
Can we talk further about it? TTT *15
I'm afraid we should take the matter further. TTT *16
We must go further with the project. TTT *17  

furthest / farthest

I třetí stupeň furthest/'fɜ:ðɪst/ (nikoli farthest) má další použití.

furthest (adv) = nejvíce, nejhlouběji, v největší míře

He studied the issue furthest. TTT *18
He was able to go furthest with his project. TTT *19
He went the furthest of all pupils in his education. TTT *20  

Závěr

Přídavné jméno (nebo příslovce) far lze stupňovat dvěma způsoby:

 • far/'fɑ:/ – farther/'fɑ:ðə – (the) farthest/'fɑ:ðəst/
 • far/'fɑ:/ – further/'fɜ:ðə – (the) furthest/'fɜ:ðɪst/

Slovíčka farther / farthest se používají pouze se vzdáleností (a to hlavně v americké angličtině).

Slovíčka further / furthest se také mohou používat se vzdáleností (hlavně v britské angličtině), ale mají i přenesené významy “dále do hloubky”, “více do detailu” apod.

Pokud si nejste jisti, zda použít farther nebo further, použijte slovo s U. Má totiž širší použití.

Překlad:
 1. Rozhodli jsme se nejít dále.
 2. Stáli dále od dveří.
 3. Bydlí dál na sever.
 4. Pokračuj v chůzi. Její dům je mnohem dál.
 5. Můj dům je ten nejdál (nejvzdálenější) od silnice.
 6. Kam dohlédneš nejdál bez brýlí?
 7. Kdo doskočí nejdál?
 8. Máte nějaké další otázky?
 9. Můžu vám poskytnout další informace na vyžádání.
 10. Stálo mě to sto liber a dalších 15 za pojištění.
 11. Obchod je uzavřen do odvolání.
 12. Museli jsme čekat ještě dalších deset minut.
 13. Máte ještě něco dalšího, co byste dodal?
 14. Musíte prostudovat ten problém podrobněji.
 15. Můžeme o tom mluvit více?
 16. Obávám se, že bychom v té záležitosti měli pokročit.
 17. Musíme pokročit v projektu.
 18. Prostudoval ten problém nejpodrobněji.
 19. Se svým projektem to byl schopen dotáhnout nejdál.
 20. Došel ve svém vzdělání nejdál ze všech žáků.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko FAR

FAR může být přídavné jméno nebo příslovce. Kromě toho, že je záludné, pokud jde o stupňování, používá se i v praktických vazbách.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FARTHER vs. FURTHER 20 31948 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 lety