Blending: smíchaná slova (brunch, frenemy...)

Vydáno dne 22.09.2014

Znáte slova chillax, frenemy, ginormous či Czenglish? To jsou příklady tzv. BLENDINGU, tedy vytváření nových slov pomocí smíchání již existujících slov.blendingBlending

Smíchaná slovíčka

V předchozím článku věnovaném tvorbě slov jsme mluvili o jevu zvaném clipping. Dnes se podíváme na další způsob vytváření nových slov, a je jím blending, tedy ‘smíšení’. Spočívá v tom, že se dvě slova smíchají a vznikne nové slovo. Některá slova, která vznikla tímto způsobem, se stala nedílnou součástí každodenní angličtiny, jiná jsou popularizována v médiích, a další vznikají jako názvy nejrůznějších firem, hudebních skupin apod. Podívejme se na příklad:

Výsledné slovo v sobě potom nese význam obou původních slov. Zde je to tedy kouř a mlha v jednom.

Tato slova se také nazývají portmanteau/pɔ:t'mæntəʊ­/words či portmanteaus (portmanteau původně označovalo cestovní kufr, který se otevíral z obou stran).

Blendy nejčastěji vznikají spojením začátku jednoho slova a konce druhého, jako je to např. u slova SMOG (viz animace výše). Další příklady:

smoke + fog = smog/'smɒg/
breakfast + lunch = brunch/'brʌntʃ/ (Co je to? Více zde.)
motor + hotel = motel/məʊ'tel
camera + recorder = camcorder/'kæmkɔ:d­ə/
transfer + resistor = transistor/træn'zɪs­tə/
chuckle + snortle = chortle/'tʃɔ:tl TTT *1 (to vymyslel Lewis Caroll v knížce Alice in Wonderland a dnes je již součástí běžného slovníku. )

U některých blendů ale nedochází jen ke spojení ale i k překrývání. Někdy jsou dokonce ve výsledném slově obsažena obě slova celá:

math + athlete = mathlete/'mɑ:θli:t­/ TTT *2
slang + language = slanguage/'slæŋgwɪd­ʒ/ TTT *3

Vidíte, že mají společnou část -ATH- v případě mathlete a -LANG- v případě slanguage.

Částečné překrývání uvidíme např. v názvu amerického seriálu či písně skupiny Red Hot Chili Peppers Californication

California + fornication = Californicati­on/ˌkæləˌfɔ:nə'keɪʃn/ (fornication = smilstvo, cizoložství)

Zde došlo k překrývání společné části -FORNI-.

Další příklady

Příkladů blendingu bychom mohli najít desítky. Pojďme si některé z nich uvést.

V hovorové angličtině (např. ve filmech a seriálech) uslyšíme např.:

chill + relax = chillax/tʃɪ'læk­s/ TTT *4
friend + enemy = frenemy/'frenəmi TTT *5
gigantic + enormous = ginormous/dʒaɪ'nɔ:mə­s/ TTT *6
stay + vacation = staycation/steɪ'keɪʃ­n/ TTT *7
fat + ugly = fugly/'fʌgli/ TTT *8
fantastic + fabulous = fantabulous/fæn'tæbjəl­əs/ TTT *9
gay + radar = gaydar/'geɪdɑ: TTT *10
brain + maniac = brainiac/'breɪniək­/ TTT *11
bro(ther) + romance = bromance/'brəʊmæns­/ TTT *12
snow + dirt = snirt/'snɜ:t/ TTT *13
hungry + angry = hangry/'hæŋgri TTT *14

Mistrem tvoření nových slov tímto způsobem obzvláště (ale nejen) pomocí slůvka bro/'brəʊ/ TTT *15 byl Barney, známá postava seriálu How I Met Your Mother.

Možná budete znát některé blendy vytvořené z vlastních jmen:

Channel + tunnel = Chunnel (tunel mezi Francií a Británií)
Oxford + Cambridge = Oxbridge (dvě nejstarší a nejprestižnější univerzity v UK)
Czech + English = Czenglish (čechoangličtina)
Spannish + English = Spanglish (španělská obdoba Czenglish)
Christmas + Hanukkah = Chrismukkah (oslavu Vánoc a Chanuky v jednom zpopularizoval seriál The O.C.)
Brad + Angelina = Brangelina (dvojice Brad Pitt a Angelina Jolie)

V médiích se stále více objevují další blendy:

Britain + exit = Brexit (odchod Británie z EU)
education + entertainment = edutainment (výchovně-zábavný pořad apod.)
information + commercial = infomercial (informativní reklama)
magazine + catalogue = magalogue (časopis a katalog v jednom)
mock + documentary = mockumentary (pořad, který vypadá jako dokumentární, ale je zcela smyšlený)
news + broadcast = newscast (vysílání zpráv)
television + marathon = telethon (televizní maraton)
television + evangelist = televangelist (kazatel, který šíří svoji víru pomocí televizních pořadů)
governor + terminator = governator (přezdívka Arnolda Schwarzeneggera, kalifornského guvernéra, který se proslavil jako herec v roli Terminátora.)
global + local = glocal (vykazující prvky jak globální tak lokální)
charity + mugger = chugger (osoba oslovující lidi na ulici s prosbou o přispění na charitu apod.)

Zajímavé a vtipné jsou blendy se slovíčkem SEX:

sex + text = sext (sexuální SMSka, posílat takové SMSky)
sex + expert = sexpert (sexuální expert)
sex + exploration = sexploration (sexuální objevování)
sex + exercise = sexercise (sexuální cvik / cvičení)
sex + exploitation = sexploitation (sexuální vykořisťování)
sex + sensation(al) = sexation(al) (sexuální senzace)

Kuriózním příkladem je také např. kříženec lžíce a vidličky: spork

spoon + forkspork

nebo také

fork + spoonfoon

Co ti lidé nevymyslí, že? (jak jazykově, tak fyzicky)

Závěrem

Ukázali jsme si jeden ze způsobů, jak vznikají neologismy – nová slova.

Některá ze slov jsou již hodně známá a mají pevné místo ve slovnících, dokonce o nich ani většina lidí neví, že je to výsledek spojení dvou slov. Jiné výrazy se objevují převážně v hovorové angličtině, ale i ty se již pomalu do slovníků dostávají.

Další výrazy si lidé vytvářejí sami, jak je napadne, obzvláště s přáteli jako slovní hříčku pro pobavení. Od takových slov se ani neočekává, že by je lidé začali používat v obecné angličtině a ani je pravděpodobně nikde nenajdete. Stejně tak možná některé z Vás napadají české blendy – např. vám přijde, že se Váš pes chová jako potřeštěnec, tak řeknete, že potřebuje psíchiatra. Vhod tato metoda tvoření slov může přijít také tehdy, když budete např. vymýšlet název nové firmy, produktu, služby apod.

Překlad:
 1. vítězoslavně se zasmát
 2. účastník školních matematických soutěží
 3. slangová řeč, hantýrka
 4. zklidnit se, dát se do klidu, zchladnout
 5. kamarád a protivník v jednom, např. ve hře
 6. obrovitánský
 7. dovolená doma, že by ‘domolená’?
 8. šeredný a tlustý
 9. když je něco opravdu úžasné, famózní, báječné či epické
 10. schopnost poznat, že je někdo homosexuál
 11. bedna, intelektuál – toto spojení ale původně bylo jméno komiksového superhrdiny, kde jeho jméno je vlastně akronym <strong>Brain</stron­g> <strong>I</stron­g>nter<strong>A</stron­g>ctive <strong>C</stron­g>onstruct
 12. blízký kamarádský vztah mezi dvěma muži
 13. špinavý sníh smíchaný s hlínou
 14. protivný z hladu
 15. brácha
Přepis bublinkové nápovědy: