SOME / ANY / NO - přehled

Vydáno dne 09.09.2009

Máte problém se slovíčky SOMETHING, ANYTHING, NOTHING, SOMEBODY, ANYBODY, NOBODY…? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.SOME / ANY / NO – přehled

Mnoho začínajících studentů často ‘zápolí’ se slůvky some, any a no. Na našich stránkách k tomuto gramatickému jevu najdete přehledný článek. Stejná pravidla pro použití jsou pak také pro slovíčka:

something anything nothing
somebody anybody nobody
someone anyone no one
somewhere anywhere nowhere

Připravili jsme pro vás tabulku, kterou si můžete vytisknout a případně nahlédnout, pokud si nebudete jisti správnou volbou slovíčka. Stačí kliknout na obrázek a otevře se vám soubor PDF.

Určitě doporučujeme přečtení článku i těm studentům, kteří si myslí, že tuto problematiku ovládají. Mnohdy totiž bývají nemile překvapeni. Nejdůležitější je zmínit, že slovíčka somebody a someone mají stejný význam. Stejně jako další z prostředních dvou sloupečků.

Také je dobré zmínit, že no one se jako jediné píše jako dvě slova (je možná psát i no-one).

Na závěr několik užitečných odkazů:

Nějaký / žádný
SOME vs. ANY
Použití SOME / ANY / A / AN (test)
Some / any / no (test 1)
Some / any / no (test 2)

Přepis bublinkové nápovědy: