Help for English

Nějaký / žádný

STARTER Vydáno dne 19.06.2008

Vazba THERE IS / ARE ve spojení se slůvky, která vyjadřují české ‚nějaký / žádný‘ (A, SOME, ANY).Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Nějaký / žádný

(Vazba THERE IS / ARE a slůvka SOME / ANY)

no vitamins in a hamburger V této lekci si ukážeme, jak v angličtině vyjádřit české 'nějaký' a 'žádný'. Po prostudování této lekce tedy budete schopni říct, že např. v místnosti nejsou žádné květiny, na stěně jsou nějaké plakáty apod. Zároveď uvidíte, jak vazba THERE IS / ARE vypadá v tázacích a v záporných větách.

Budeme zatím mluvit pouze o tzv. počitatelných podstatných jménech (koncept počitatelnosti podstatných jmen probereme později v UNIT 4), tedy o běžných konkrétních věcech, předmětech, lidech apod.

Jednotné číslo

V jednotném čísle podstatných jmen si bohatě vystačíme s neurčitým členem jak ve významu 'nějaký', tak ve významu 'žádný'. V kladné oznamovací větě člen můžeme přeložit jako 'nějaký':

There is a poster on the wall.
There is a plant on the shelf.
There is a man at the door.
There is a spider in my bed!

V otázkách může neurčitý člen také mít význam českého 'nějaký'. Všimněte si také, jak vypadá vazba THERE IS v otázce - podobně jako např. u IT IS pouze převrátíme slovosled na IS THERE:

Is there a bus stop near here?
Do you have a brother?

V záporných větách neurčitý člen lze často přeložit slovem 'žádný'. Zápor vazby THERE IS vytvoříme přidáním NOT, tedy vznikne THERE ISN'T:

There isn't a television in the room.
I don't have a brother.

Ve všech těchto případech samozřejmě v češtině lze ono 'nějaký' i 'žádný' vynechat a význam zůstává stejný. V angličtině zde člen být musí (více o problematice členů se dozvíte později v UNIT 4).

POZOR: Jak již bylo řečeno, mluvíme o počitatelných podstatných jménech. Abstraktní podstatná jména jako např. LOVE (láska), HATE (nenávist), TIME (čas) apod. se se členem nepoužívají, ale platí pro ně to, co pro podstatná jména v množném čísle (viz dále). O tom ale budeme mluvit v jiné lekci.

Množné číslo

V množném čísle není možné neurčitý člen použít. Budeme potřebovat nová dvě gramatická slůvka a to SOME a ANY. V kladné oznamovací větě použijeme ve významu 'nějaký' slovo SOME / sʌm/.

There are some children in the yard.
There are some posters on the wall.

V otázce použijeme slůvko ANY / eni/:

Do you have any brothers or sisters?
Are there any chairs?
Are there any good restaurants in your town?

V záporných větách se ve významu 'žádný' také používá ANY:

I don't have any children.
There aren't any posters in my room.
There aren't any vitamins in a hamburger.

Shrnutí

Jednotné číslo:

There is a television in his room.
Is there a television in his room?
There isn't a television in his room.

Množné číslo:

There are some posters in his room.
Are there any posters in his room?
There aren't any posters in his room.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

SOME vs. ANY

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.

STARTER

Vazba THERE IS / ARE

Jak a proč se používá vazba THERE IS / ARE.

STARTER

THERE IS / THERE ARE (test)

Umíte správně používat tuto základní vazbu? Otestujte se.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nějaký / žádný 27 58609 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety