Cvičení: Modální slovesa #1

Vydáno dne 19.10.2009

Jak si pamatujete anglická modální slovesa.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
 1. This is a library. You ________ smoke here!

  1. don't have to
  2. have to
  3. must
  4. mustn't
 2. ________ I use your phone? – Sure.

  1. Can
  2. Have
  3. Must
  4. Mustn't
 3. Great, it's Sunday! I ________ go to school!

  1. can't
  2. don't have to
  3. must
  4. mustn't
 4. Terminator is a great film. You ________ see it.

  1. can't
  2. could
  3. must
  4. mustn't
 5. We're going swimming. Are you coming with us? – No, thanks. I ________ swim.

  1. can't
  2. don't have to
  3. have to
  4. mustn't
 6. ________ you tell me the way to the station, please? – Yes, go straight ahead and take the second right.

  1. Could
  2. Couldn't
  3. Must
  4. Mustn't
 7. I ________ go out now. I have to do my homework.

  1. can't
  2. don't have to
  3. haven't to
  4. must
 8. How is your grandmother? – She is very sick. She ________ go to the hospital.

  1. can
  2. has to
  3. must
  4. mustn't
 9. You ________ borrow my dictionary. – Thanks.

  1. can
  2. can't
  3. don't have to
  4. have to
 10. I have a job interview today. I ________ be late!

  1. don't have to
  2. have to
  3. must
  4. mustn't
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) a, 7) a, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: