SLEEPY vs. ASLEEP

Vydáno dne 01.03.2019

Další dvojice záludných slovíček. Obě souvisí se spaním, ale hodně se pletou. (upravený článek z roku 2009)SLEEPY vs. ASLEEP

Máme zde další dvojici slovíček, která se studentům velice často pletou. Není se ostatně čemu divit, protože jejich nejčastější použití je v těchto spojeních:

Kromě dvojice sleepy / asleep se zde navíc studenti potýkají i s nepravidelnými slovesy feel a fall.

sleepy (adj) = ospalý

První slovíčko znamená ‘ospalý’ a můžete ‘být ospalí’ nebo se ‘cítit ospalí’:

be sleepy = být ospalý
feel sleepy = cítit se ospalý

was very sleepy and went straight to bed. TTT
felt very sleepy and went straight to bed. TTT

make sb sleepy = unavit někoho (aby se cítil ospalý)
sleepily (adv) = ospale

I'm sleepy. I'm off to bed now. Good night. TTT
I feel tired and sleepy. Can I go home now? TTT
All the wine made him sleepy. TTT
This is a sleepy little town. TTT
He yawned sleepily and left. TTT 

asleep (adj) = spící

Druhé dnešní slovíčko je prvnímu velmi podobné. Také vychází ze slova sleep a také se jedná o přídavné jméno. Význam i použití jsou však odlišné.

be asleep = be sleeping = spát (být spící)

He is asleep. = He is sleeping. TTT
She was asleep. = She was sleeping. TTT

be fast asleep = hluboce / tvrdě spát
be sound asleep = hluboce / tvrdě spát
be half asleep = napůl ještě spát

fall asleep = usnout (‘upadnout’ do spánku)

Be quiet, please. John is still asleep. TTT
The programme on TV was boring and I fell asleep. TTT
I answered the phone still half asleep. TTT
Oh, you're here. I thought you were asleep. TTT
Paul lay down and fell asleep immediately. TTT
The children are fast asleep in their room. TTT
The noise didn't wake me up. I was sound asleep. TTT  

Opak spojení be asleep je be awake.

Is he still asleep? – No, he's awake. TTT

Pozn.: O anglické předponě -a máme pro pokročilejší studenty článek.

Pozor! Slovo asleep nemůže stát před podstatným jménem. Tam lze použít pouze sleeping.

  • There was an asleep man.
  • There was a sleeping man.

Pokud však větu otočíme, lze použít oboje:

  • The man was asleep.
  • The man was sleeping.

feel sleepy vs. fall asleep

Jak jsme již zmiňovali na začátku, asi nejzapeklitější dvojice je právě feel sleepy a fall asleep. Podobná jsou si totiž obě slovíčka.

feel sleepy = cítit se ospalý
fall asleep = usnout (upadnout do spánku)

Také se pochopitelně pletou i nepravidelná slovesa feel a fall:

Pozn.: Pokud se pletou i vám, můžete si přečíst samostatný článek o slovíčkách FALL, FEEL, FAIL, FILE a pak se otestovat. Přečíst si můžete také náš seriál o nepravidelných slovesech.

He felt sleepy and fell asleep immediately. TTT

be sleepy vs. be asleep

Také se vám může plést dvojice se slovesem “být”.

be sleepy = být ospalý
be asleep = spát

He was sleepy, but had to finish the assignment. TTT
He was asleep when I called him and I woke him up. TTT

Přepis bublinkové nápovědy: