SLEEPY vs. ASLEEP

Vydáno dne 01.03.2019

Další dvojice záludných slovíček. Obě souvisí se spaním, ale hodně se pletou.SLEEPY vs. ASLEEP

Máme zde další dvojici slovíček, která se studentům velice často pletou. Není se ostatně čemu divit, protože jejich nejčastější použití je v těchto spojeních:

Kromě slov sleepy/'sli:pi/ a asleep/ə'sli:p/ se zde navíc studenti potýkají i s nepravidelnými slovesy feel/'fi:l/ a fall/'fɔ:l/.

sleepy = ospalý

První slovíčko znamená ‘ospalý’ a můžete ‘být ospalí’ nebo se ‘cítit ospalí’:

be sleepy = být ospalý
feel sleepy = cítit se ospalý

I was very sleepy and went straight to bed. TTT *1
I felt very sleepy and went straight to bed. TTT *2  

make sb sleepy = unavit někoho (aby se cítil ospalý)
sleepily/'sli:pɪli­/ospale

I'm sleepy. I'm off to bed now. Good night. TTT *3
I feel tired and sleepy. Can I go home now? TTT *4
All the wine made him sleepy. TTT *5
This is a sleepy little town. TTT *6
He yawned sleepily and left. TTT *7  

asleep = spící

Druhé dnešní slovíčko je prvnímu velmi podobné. Také vychází ze slova sleep a také se jedná o přídavné jméno. Význam i použití jsou však odlišné.

be asleep = be sleeping = spát (být spící)

He is asleep. = He is sleeping. TTT *8
She was asleep. = She was sleeping. TTT *9

be fast asleep = hluboce / tvrdě spát
be sound asleep = hluboce / tvrdě spát
be half asleep = napůl ještě spát

fall asleep = usnout (‘upadnout’ do spánku)

Be quiet, please. John is still asleep. TTT *10
The programme on TV was boring and I fell asleep. TTT *11
I answered the phone still half asleep. TTT *12
Oh, you're here! I thought you were asleep. TTT *13
Paul lay down and fell asleep immediately. TTT *14
The children are fast asleep in their room. TTT *15
The noise didn't wake me up. I was sound asleep. TTT *16  

Opak spojení be asleep je be awake.

Is he still asleep? – No, he's awake. TTT *17

Pozn.: O anglické předponě -a máme pro pokročilejší studenty článek Anglická předpona A-.

Pozor! Slovo asleep nemůže stát před podstatným jménem. Tam lze použít pouze sleeping.

 • There was an asleep man.
 • There was a sleeping man.

Pokud však větu otočíme, lze použít oboje:

 • The man was asleep.
 • The man was sleeping.

feel sleepy vs. fall asleep

Jak jsme již zmiňovali na začátku, asi nejzapeklitější dvojice je právě feel sleepy a fall asleep. Podobná jsou si totiž obě slovíčka.

feel sleepy = cítit se ospalý
fall asleep = usnout (upadnout do spánku)

Také se pochopitelně pletou i nepravidelná slovesa feel a fall:

Pozn.: Pokud se pletou i vám, můžete si přečíst samostatný článek o slovíčkách FALL, FILL, FAIL, FILE ….

He felt sleepy and fell asleep immediately. TTT *18

be sleepy vs. be asleep

Také se vám může plést dvojice se slovesem “být”.

be sleepy = být ospalý
be asleepspát

He was sleepy, but had to finish the assignment. TTT *19
He was asleep when I called him and I woke him up. TTT *20

Překlad:
 1. Byl jsem velice ospalý a šel jsem rovnou do postele.
 2. Cítil jsem se velice ospalý a šel jsem rovnou do postele.
 3. Jsem ospalý. Jdu do postele. Dobrou noc.
 4. Cítím se unavený a ospalý. Můžu už jít domů?
 5. Všechno to víno ho unavilo.
 6. Toto je ospalé městečko.
 7. Ospale zívnul a odešel.
 8. Spí.
 9. Spala.
 10. Potichu, prosím. John ještě spí.
 11. Pořad v televizi byl nudný a já jsem usnul.
 12. Zvednul jsem telefon a napůl ještě spal.
 13. Ty jsi tady! Já myslel, že spíš.
 14. Paul si lehnul a okamžitě usnul.
 15. Děti tvrdě spí u sebe v pokoji.
 16. Hluk mě neprobudil. Hluboce jsem spal.
 17. Spí ještě? – Ne, je vzhůru.
 18. Cítil se ospalý a okamžitě usnul.
 19. Byl ospalý, ale musel ten úkol dokončit.
 20. Spal, když jsem mu volal, a já ho probudil.
Přepis bublinkové nápovědy: