Test: Základní slovesné vazby

Vydáno dne 28.10.2009

Jak se spolu vážou různá slovesa, kdy používáme infinitiv, kdy ‚ingový tvar‘ a kdy základní tvar.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Doplňte do každé věty správný tvar slovesa. Pouze jedna odpověď je správná. Po vyhodnocení si můžete prohlédnout všechny věty, poslechnout si jejich nahrávky a přečíst si jejich překlad.

 1. My son loves ________ computer games.

  1. play
  2. plays
  3. to play
  4. to playing
 2. We go ________ every Sunday.

  1. shop
  2. shopping
  3. shops
  4. to shop
 3. I love winter but I can't ________.

  1. ski
  2. skiing
  3. skis
  4. to ski
 4. Katie wants ________ a baby.

  1. has
  2. have
  3. having
  4. to have
 5. Ben enjoys ________ for walks.

  1. go
  2. goes
  3. going
  4. to go
 6. I need ________ your car.

  1. borrow
  2. borrowing
  3. borrows
  4. to borrow
 7. Could you ________ me with the bag? It's heavy.

  1. help
  2. helping
  3. helps
  4. to help
 8. In our country children don't have ________ a school uniform.

  1. to wear
  2. wear
  3. wearing
  4. wears
 9. Children must ________ to their parents.

  1. listen
  2. listening
  3. listens
  4. to listen
 10. My sister is learning ________.

  1. drive
  2. drives
  3. driving
  4. to drive
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c, 6) d, 7) a, 8) a, 9) a, 10) d

Přepis bublinkové nápovědy: