Unit 6 - Kontrolní test A

Vydáno dne 08.11.2009

Kontrolní test, který zjistí, do jaké míry ovládáte učivo z UNIT 6.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Unit 6

Kontrolní test A

Do každé věty doplňte jednu z nabízených možností. Pouze jedna je správně.

 1. Can I ________ your bathroom? – Sure, it's the second door on the left.

  1. go
  2. have
  3. take
  4. use
 2. Where's Tom? – In the living room. ________ TV.

  1. He watches
  2. He watching
  3. He's watches
  4. He's watching
 3. How do you ________ about heavy metal? – I hate it. It's horrible.

  1. care
  2. feel
  3. like
  4. mind
 4. Scarlett Johansson is a great actress. I like ________ a lot.

  1. her
  2. him
  3. she
  4. she's
 5. ________ in a bank? – No, he's a teacher.

  1. Does he work
  2. Does he working
  3. Is he working
  4. Works he
 6. Look! I've got two new ________ jeans.

  1. ---
  2. pairs of
  3. pieces of
  4. twins of
 7. We've got visitors. ________ something on!

  1. Get dressed
  2. Put
  3. Take
  4. Wear
 8. We have no money. We ________ to sell our country house.

  1. can't
  2. do
  3. have
  4. must
 9. I can't hear the radio. Turn it ________, please.

  1. ---
  2. off
  3. out
  4. up
 10. Would you like ________ bowling with us? – Sure!

  1. go
  2. going
  3. to go
  4. you going
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) b, 4) a, 5) a, 6) b, 7) b, 8) c, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: