Měsíce a roční období

Vydáno dne 20.11.2009

Názvy anglických měsíců a ročních období.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Měsíce a roční období

Abychom se dobře orientovali v čase, potřebujeme umět určovat hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období a roky. Hodiny a dny v týdnu už jme probrali v předchozích lekcích. Dnes nás čekají názvy anglických měsíců a ročních období.


Roční období

Začneme tím jednodušším, a to ročními obdobími. Roční období je anglicky SEASON / si:zən /. Roční období jsou čtyři. Možná znáte retězec luxusních hotelů FOUR SEASONS nebo jste si v pizzerii dali pizzu FOUR SEASONS.

Zde jsou jednotlivá období:
spring
spring / sprɪŋ /


summer
summer / sʌmə /


fall
fall / fɔ:l / American English
autumn / ɔ:təm / British English


winter
winter / wɪntə /

S ročními obdobími používáme předložku IN a případně určitý člen, který tam být nemusí.

na jaře: in spring = in the spring
v létě: in summer = in the summer
na podzim: in fall = in the fall
v zimě: in winter = in the winter

Takto mohou roční obdobé vypadat ve větách:

I like to go skiing in winter.
We go on vacation in summer.
Easter is in the spring.
Spring is my favorite season.

Slovíčka SPRING, SUMMER, FALL, WINTER mohou fungovat i jako přídavná jména:

a winter break
a hot summer dayMěsíce

Nyní přejdeme na složitější látku. Složitější je obzvláště pro Čechy, protože naše pojmenování měsíců se liší od slov používaných v angličtině, španělštině, němčině, slovenštině a dalších jazycích. Pokud ale již některý z těchto jazyků ovládáte, nebude to pro vás takový problém.

Kalendářní měsíc je v angličtině MONTH / mʌnθ /. Pozor, nepleťte si s měsícem na obloze - MOON / mu:n/.

Anglické měsíce se vždy píší s velkým písmenem na začátku, obdobně jako názvy dní.

Všech dvanáct měsíců naleznete níže. Všechny jsou doplněné nahrávkou výslovnosti a obrázkem. Obrázky se nevážou ke kultuře a životu v anglicky mluvících zemích - možná vám budou bližší obrázky vztahující se k nám.

January
January / dʒænjʊəri /


February
February / febrʊəri /


March
March / mɑ:tʃ /


April
April / eɪprəl /


May
May / meɪ /


June
June / dʒu:n /


July
July / dʒʊ'laɪ /


August
August / ɔ:gəst /


September
September / sep'tembə /


October
October / ɒk'təʊbə /


November
November / nəʊ'vembə /


December
December / dɪ'sembə /


S měsíci opět používáme předložku IN, člen před nimi nikdy nestojí.

v lednu: in JanuaryJak se měsíce nejlépe naučit?

Rozhodně nedoporučuji naučit se celou řadu měsíců jako básničku. Je to sice to nejjednodušší, ale v reálném životě si potom budete muset celou řadu odříkat od začátku a na prstech si počítat, který to měsíc vlastně potřebujete. Tak opravdu ne.

Zkuste si ke každému měsíci napsat něco důležitého, např. že v tom a tom měsíci máte narozeniny, v tomto měsíci máte výročí, v tomto má narozeniny manžel/manželka/přítel/přítelkyně atd. , v tom a tom měsíci jsou Vánoce, Halloween, Sv. Valentýn apod.

Např. takto:

My birthday is in April.
In the Czech Republic, school ends in June and starts again in September.
Children don't go to school in July and August.
Christmas is in December.

Nyní zkuste říci, kdy má který člen vaší rodiny narozeniny (pouze měsíc).

My birthday is in ...
My wife's birthday is in ....

(používejte přivlastňovací pád - 's)


Dokážete doplnit následující věty?

St. Valentine's Day is in __________.
Summer vacation in the Czech Republic starts in __________.
__________ only has 28 or 29 days.
Spring starts in __________.
Schoolchildren usually hate __________.
The first month of the year is __________.
The fourth month of the year is __________.
Santa Claus comes in __________.
Halloween is in __________.Závěrem

V příští lekci se budeme učit číst anglicky datum, znalost měsíců tedy bude nezbytně nutná. Věnujte tedy tomu náležitou pozornost.


Roční období, měsíce a další slovíčka z této lekce si můžete nastudovat a prozkoušet zde:
Okruhy slovní zásoby: Měsíce a roční období

Přepis bublinkové nápovědy: