Slovíčko EVEN

Vydáno dne 14.02.2019

Co znamená užitečné anglické slovíčko EVEN a kde všude se dá použít.Slovíčko EVEN

Dnes si řekneme něco o velice užitečném slovíčku even/'i:vn/. Obecně se dá říct, že se používá nejčastěji pro “zdůraznění”, ale má i jiné významy (viz konec článku).

even = i (dokonce i)

Následovat za ním může podstatné jméno, zájmeno, nebo předložka:

Everyone came to the party, even Peter. TTT *1
The shop is open every day, even on Sundays. TTT *2
Anyone can do it, even you. TTT *3
Even Jason came, which was surprising. TTT *4  

Běžné je také použití se slovesem:

Jack thanked her. He even sent her flowers. TTT *5
It's great. I can even put it in a dishwasher. TTT *6
My new assistant can even write in shorthand. TTT *7
Her father even danced at the wedding, which he never does. TTT *8  

even = ani (dokonce ani)

  Setkáte se s ním i v záporných větách:

I wouldn't go there. I'm not even sure if we should call them. TTT *9
I can't see anything, even with glasses. TTT *10
They never close the shop. Not even on Sundays. TTT *11
It was inedible. Even our dog didn't eat it. TTT *12
Don't talk about him. Don't even mention his name. TTT *13
Even now that I'm 30 I still can't swim. TTT *14
Even now she can't forgive him, let alone back then. TTT *15
He didn't want to talk to anyone, not even his friends. TTT *16
He didn't even want to talk to his friends. TTT *17  

Tim doesn't know her. He doesn't even know her name. TTT *18
My parents didn't even bother to come. TTT *19
I don't even know who she is. TTT *20  

even = ještě (dokonce ještě)

Před přídavným jménem v druhém stupni má pak význam ‘ještě’.

It was a nice party, but he wanted even more people to come. TTT *21
He became even more popular after his second record. TTT *22
You could try even harder. TTT *23
This will make your job even easier. TTT *24
It was even better than we expected. TTT *25
Next week it will be even hotter. Well, it's summer, isn't it? TTT *26
I know even less about the matter than you do. TTT *27  

even pro zesílení spojky

Lze ho použít jako doplnění spojky pro její zdůraznění. Nikdy ale jako spojka nestojí samostatně.

even if = i kdyby, i když

She won't come, even if you invite her in person. TTT *28
We will go, even if the weather is bad. TTT *29
Even if I knew the answer, I wouldn't tell you. TTT *30  

even though = ačkoli, přestože, i když

Spojovací výraz even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ má stejný význam jako spojka although/ɔ:l'ðəʊ/. Pozor na výslovnost! (více v článku THOUGHT / THOUGH / THROUGH …).

We went for a walk even though it was raining. TTT *31
Even though I'm 30, I still can't swim. TTT *32
I still get their newsletter, even though I unsubscribed long ago. TTT *33
She married him, even though he is 30 years older than her. TTT *34  

Pozn.: O podobných přípustkových větách se dočtete v článku Přípustkové věty (1).

even when = i když

Even when v podstatě není klasická spojovací vazba nebo spojka. Jde opět jen o zdůraznění samotné spojky when. Studenti zde často chybují (viz rámeček níže).

Ukážeme si to na příkladu. Všimněte si posunutí příslovce even před spojku when ve druhé větě:

The search engine even works when you aren't signed in. TTT *35
The search engine works even when you aren't signed in. TTT *36  

I am tired even when I sleep for eight hours. TTT *37
He always works, even when he is at home. TTT *38
Even when she is very tired, she always cooks a nice dinner. TTT *39  

Pozn.: Even when není podmínková spojka, ale zdůraznění časové spojky.

even if / even though / even when = i když

Jak jste si možná všimli, všechny tyto vazby mají mimo jiné význam ‘i když’. Nejedná se však o synonyma. Studenti v těchto spojeních často chybují, proto si uděláme malý přehled:

 • even if = podmínková spojka (stejně jako if)
 • even though = přípustková spojka (stejně jako although)
 • even when = časová spojka (stejně jako when)

Pamatujte si, že samotné even není spojka!

She wouldn't come even you invited her in person.
She wouldn't come even if you invited her in person.

We went for a walk even it was raining.
We went for a walk even though it was raining.

I am tired even I sleep for eight hours.
I am tired even when I sleep for eight hours.

Zatím jsme si zmínili pouze význam slovíčka even, pokud jde o příslovce. Even však může být také přídavné jméno nebo sloveso. Proto si k těmto významům také okrajově něco řekneme.

even – přídavné jméno

even = rovný, rovnoměrný, plochý (opak uneven)
even = rovnoměrný, stálý, stejný, vyrovnaný
even = sudý

even numbers TTT *40 : 2,4,6,8 …
odd numbers TTT *41 : 1,3,5,7 …

Both teams have an even chance of winning the match. TTT *42
The floor isn't completely even. TTT *43
You should build it on an even surface. TTT *44
The match was very even. TTT *45
At the end of the match the score was even. TTT *46  

even – sloveso

even = vyrovnat, srovnat (např. skóre)
even out = vyrovnat, srovnat, zrovnoměrnit (rozdíly)
even up = vyrovnat, srovnat

Jack evened the score again. TTT *47
Even the surface out with a plane. TTT *48
Harris scored and evened the match up to 4–4 in the last minute. TTT *49  

even vs. event

Jako poslední zmíníme ještě jedno slovíčko, které je našemu even velice podobné, ale podobnost je čistě náhodná. Jedná o podstatné jméno event (událost).

Tato dvě slovíčka mají naprosto odlišný význam a hlavně výslovnost, ve které chybují i velmi pokročilí studenti.

 • even/'i:vn/
 • event/ɪ'vent/

Více v tomto článku.

Překlad:
 1. Všichni přišli na ten večírek, dokonce i Petr.
 2. Ten obchod je otevřený každý den, dokonce i v neděli.
 3. Kdokoli to zvládne, i ty.
 4. Dokonce přišel i Jason, což bylo překvapivé.
 5. Jack jí poděkoval. Dokonce jí poslal i květiny.
 6. Je to skvělé. Dokonce to mohu dát i do myčky.
 7. Moje nová asistentka dokonce umí psát i těsnopisem.
 8. Její otec dokonce na svatbě i tančil, což nikdy nedělá.
 9. Nechodil bych tam. Nejsem si ani jist jestli bychom jim měli zavolat.
 10. Nic nevidím, ani s brýlemi.
 11. Nikdy ten obchod nezavírají. Ani v neděli.
 12. Bylo to nejedlé. Ani náš pes to nesnědl.
 13. Nemluv o něm. Ani nezmiňuj jeho jméno.
 14. Ani teď, když mi je 30, stále neumím plavat.
 15. Ani teď mu nemůže odpustit, natož tehdy.
 16. Nechtěl s nikým mluvit, ani s jeho přáteli.
 17. Nechtěl mluvit ani s jeho přáteli.
 18. Tim ji nezná. Ani nezná její jméno.
 19. Moji rodiče se ani neobtěžovali přijít.
 20. Ani nevím, kdo to je.
 21. Byl to pěkný večírek, ale on chtěl aby přišlo ještě více lidí.
 22. Stal se ještě populárnějším po jeho druhé desce.
 23. Mohl by ses snažit ještě víc.
 24. Udělá to tvoji práci ještě jednodušší.
 25. Bylo to ještě lepší, než jsme očekávali.
 26. Příští týden bude ještě více horko. Inu, je léto, že?
 27. Vím o té záležitosti ještě méně, než ty.
 28. Nepřijde, i když ji pozveš osobně.
 29. Pojedeme, i když bude špatné počasí.
 30. I kdybych znal odpověď, neřekl bych ti ji.
 31. Šli jsme na procházku, přestože pršelo.
 32. I když je mi 30, stále neumím plavat.
 33. Stále dostávám jejich zpravodaj, i když jsem se dávno odhlásil od odebírání.
 34. Vzala si ho, ačkoli je o 30 let starší než ona.
 35. Vyhledávač dokonce funguje, když nejste přihlášeni.
 36. Vyhledávač funguje, i když nejste přihlášeni.
 37. Bývám unaven, i když spím osm hodin.
 38. Stále pracuje, dokonce i když je doma.
 39. Dokonce i když je velmi unavená, vždycky uvaří chutnou večeři.
 40. sudá čísla
 41. lichá čísla
 42. Oba týmy mají vyrovnané šance vyhrát ten zápas.
 43. Podlaha není úplně rovná.
 44. Měl bys to postavit na rovném povrchu.
 45. Zápas byl velice vyrovnaný.
 46. Na konci zápasu bylo skóre vyrovnané.
 47. Jack znovu vyrovnal skóre.
 48. Vyrovnej povrch hoblíkem.
 49. Harris skóroval a vyrovnal zápas na 4–4 v poslední minutě.
Přepis bublinkové nápovědy: