Minulý čas 2: pravidelná slovesa

Vydáno dne 11.02.2010

Minulý čas pravidelných sloves v oznamovacích větách.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Minulý čas 2

Pravidelná slovesa

but I parked hereDalším krůčkem, který uděláme k plnému zvládnutí minulého času, je minulý čas pravidelných sloves. Prozatím se zaměříme jen na kladné oznamovací věty.

Slovesa se v angličtině dělí na PRAVIDELNÁ a NEPRAVIDELNÁ. U pravidelných sloves se minulý čas vytváří snadno - přidáním koncovky. U nepravidelných se budete muset ten správný tvar u každého slovesa prostě naučit. O tom ale v jiné lekci.


Pravidelná slovesa

Hodně pravidelných sloves již znáte z předchozích lekcí. Ujistěte se, zda víte, co následující slovesa znamenají. Pokud ne, klikněte na slovo dvakrát a podívejte se na jeho význam a výslovnost.

borrow, cook, dance, die, finish, hate, learn, like, listen, live, love, need, open, play, relax, start, stop, study, walk, want, watch, work


Minulý čas

Minulý čas těchto sloves vytvoříme tak, že za ně doplníme koncovku -ED.

borrowed, cooked, danced, died, finished, hated, learned, liked, listened, lived, loved, needed, opened, played, relaxed, started, stopped, studied, walked, wanted, watched, worked


Výslovnost

Koncovka -ED má tři varianty výslovnosti. Podívejte se na přehled níže. Na všechna slovesa zde můžete kliknout myší a poslechnout si jejich výslovnost.

/ d/ - u sloves končících na samohlásku nebo znělou souhlásku

borrowed, died, learned, listened, lived, loved, opened, played, studied

/ t/ - u sloves končících na neznělou souhlásku

cooked, danced, finished, liked, relaxed, stopped, walked, watched, worked

/ ɪd/ - u sloves končících na /t/ nebo /d/

hated, needed, started, wanted


Použití

Koncovka -ED se používá v minulém čase ve všech osobách, tedy i ve třetí osobě jednotného čísla. Porovnejte s přítomným časem:


přítomný čas
minulý čas
1. os. jednotné č.
I work (pracuji)
I worked (pracoval jsem)
2. os. jednotné č.
you work (pracuješ)
you worked (pracoval jsi)
3. os. jednotné č.
he works (pracuje)
he worked (pracoval)
1. os. množné č.
we work (pracujeme)
we worked (pracovali jsme)
2. os. množné č.
you work (pracujete)
you worked (pracovali jste)
3. os. množné č.
they work (pracují)
they worked (pracovali)


No řekněte sami - není to radost, učit se tak jednoduchý jazyk?


Ve větách

Nejdůležitější bude procvičovat minulý čas ve větách. Zde jsou příklady použití sloves, se která jsme si dnes zmínili.

They lived in Germany.
My grandmother worked in the yard all day.
We wanted to go to the movies.
I never liked school.
Julie loved her boyfriend very much.
We relaxed on the beach.
She started smoking as a teenager.
He finished the book in 1999.
I walked to work.
We watched the match at home.
The children played in the yard.
My father cooked dinner.
Michael Crichton died last year.
They opened a new restaurant in our town.
The book was very expensive so I borrowed it.
I listened to the radio.
I danced with Sarah last night.
Thanks, I needed this.
I studied all night.
The rain stopped at midnight.


Poznámky k pravopisu

Končí-li sloveso na nevyslovované E (die, love, like, hate, dance), toto E se při přidání koncovky -ED vypustí.

liked - likeed

Končí-li sloveso na -Y a před ním předchází souhláska (např. STUDY), dojde ke změně Y na I:

studied - studyed

U slov, která končí na skupinu hlásek SOUHLÁSKA + SAMOHLÁSKA + SOUHLÁSKA (např. stop), dochází většinou ke zdvojování poslední souhlásky:

stopped

Není-li tato slabika přízvučná, souhláska se nezdvojuje:

opened - opennedSlovíčka použitá v tomto článku si můžete prostudovat a procvičit zde:
Pravidelná slovesa (Unit 7/1)
Přepis bublinkové nápovědy: