Ice Hockey

Vydáno dne 22.02.2010

Praktická lekce o ledním hokeji a nejen o něm.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
He started it!

Ice Hockey

Dnes trochu odbočíme od vážného pitvání minulého času a podíváme se na lední hokej, kterým v těchto dnech miliony lidí po celém světě doslova žijí. Podíváme se na důležitá slovíčka a vazby, které se ve spojení s hokejem používají a slibuji, že dojde i na minulý čas a to jak pravidelných, tak nepravidelných sloves.


Základní slovesa

A budou to právě slovesa, jimiž začneme.

PLAY / pleɪ /

PLAY (hrát) je pravidelné sloveso, minulý čas je tedy PLAYED . Play se pojí přímo s hrou či sportem, který hrajeme:

play hockey
play football

Hrajeme-li proti někomu, lze použít také přímo předmět bez předložky nebo s předložkou AGAINST / ə'genst / (proti):

We played Russia.
We played against Russia.

WIN / wɪn /

Sloveso WIN je nepravidelné. Minulý čas je won / wɒn /.

We won the match.
We won the gold medal.

LOSE / lu:z /

Sloveso LOSE je také nepravidelné. Minulý čas je lost / lɒst / (znáte seriál LOST - ztraceni?).

We lost.

Pokud prohrajeme PROTI někomu, používá se předložka TO:

We lost to Russia.

Nezapomeňte používat správná osobní zájmena. Pokud Váš tým vyhraje, používáme WE:

We won!

Pokud naopak Váš tým prohraje, používá se zpravidla osobní zájmeno THEY:

They lost.

To je samozřejmě jen vtip. :-)


Skóre, skórovat...

SCORE / skɔ: /

K čemu by byl hokej bez gólů, že? Nemůžeme tedy zapomenout na pravidelné sloveso SCORE (dát gól) (min. čas je SCORED ).

We scored two goals.

SCORE je ale i podstatné jméno. Podívejte, jak se nejčastěji používá:

What's the score?
The final score was 4-2.

Všimněte si, že skóre se zapisuje s pomlčkou a ve výslovnosti čteme předložku TO.


Kdo co dělá

Z mnoha sloves lze vytvořit podstatné jméno přidáním koncovky -ER. Takové slovo potom označuje člověka, který danou činnost dělá.

PLAY - PLAYER / pleɪə /

WIN - WINNER / wɪnə /

LOSE - LOSER / lu:zə /

VIEW - VIEWER / vju:ə /

SUPPORT - SUPPORTER / sə'pɔ:tə /

Pozor, VIEWER označuje jen diváka, který se na zápas dívá v televizi. Ten, který jde na zápas, se nazývá SPECTATOR / spek'teɪtə / (vidíte, že ten má koncovku -OR a nikoliv -ER. Podobně je to např. se slovem ACTOR (herec).

Zajímavé je také slovo SUPPORTER. Jedná se o fanouška, který FANDÍ nějakému týmu. Možná znáte slovo FAN , což je spíše fanoušek toho sportu obecně nebo fanoušek nějaké hudební skupiny, herce apod. Nadšencům, kteří v barvách svého týmu míří na stadiony apod. se říká SUPPORTERS.

Přidávání koncovky -ER se samozřejmě neomezuje na sporty. Hodit se vám budou jistě slovíčka jako reader (čtenář), writer (spisovatel), singer (zpěvák), teacher (učitel), learner (žák), dreamer (snílek) a desítky dalších.


Podstatná jména

Kromě výše uvedených podstatných jmen se s hokejem samozřejmě pojí další užitečné výrazy:

referee / ˌrefə'ri: /

coach / kəʊtʃ /

ice rink / 'aɪsˌrɪŋk /

hockey stick / 'hɒkiˌstɪk /

puck / pʌk /

goal / gəʊl /

goalkeeper / 'gəʊlˌki:pə / zkráceně GOALIE / gəʊli /

period / pɪəriəd / (1st, 2nd, 3rd)Slovíčka použitá v tomto článku si můžete prostudovat a procvičit zde:
Ice hockey (vocabulary)
Přepis bublinkové nápovědy: