Přípustkové věty (2)

Vydáno dne 06.10.2021

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.Přípustkové věty (2)

Tento článek navazuje na gramatiku, kterou jsme si vysvětlili v článku Přípustkové věty (1). V něm se seznámíte s použitím spojek although, though, even though, despite a in spite of a příslovce however. Dnes se ale podíváme dále.

WHILE / WHILST

První spojkou, na kterou se podíváme, je while/'waɪl/. Znáte ji asi spíše jako spojku časovou, ale v angličtině se používá i jako přípustková spojka.

While I share your opinion, I have certain doubts. TTT *1  

Spojka whilst/'waɪlst/ je formálnější obdoba while, běžná spíše v britské angličtině.

Whilst they do need correct feeding, Huskies do not require as much food as other large breeds. TTT *2  

Ve spojení s while (ale i v jiných přípustkových větách) se velmi často používá modální sloveso may.

While you may think it's great, not everyone shares your opinion. TTT *3  

WHETHER

Další spojkou, se kterou se setkáme, je whether/'weðə/. V článku Spojka WHETHER jsme si řekli, že se používá především v předmětných větách. Zde si ji ale zmíníme jako spojku přípustkovou.

Spojka whether se v tomto významu pojí se slovíčkem or:

Whether you're rich or poor, our club is for you! TTT *4
Whether you live here or not, you are a part of our family. TTT *5  

NO MATTER

Spojení no matter/ˌnəʊ'mæt­ə/ (nehledě, bez ohledu) se také pojí se slovíčkem whether, popřípadě if:

No matter if/whether it is true or not, people will protest. TTT *6

No matter se ale pojí spíše s tázacími slůvky (WH-).

No matter what you do, I will love you. TTT *7
No matter where you go, I will follow you. TTT *8
No matter when you come back, I will always welcome you with open arms. TTT *9
No matter who you marry, you must treat them with respect and love. TTT *10
No matter whose car you drive, you must be careful. TTT *11
No matter why you did it, you still have to be punished. TTT *12
No matter how you solve it, it counts. TTT *13
No matter to whom you pray, pray for me. TTT *14
No matter which you choose, it will be a good choice. TTT *15  

Místo této vazby lze použít také složený tvar se slůvkem -ever (whoever, whenever, wherever…):

Whatever you do… TTT *16
Wherever you go… TTT *17
Whenever you come back… TTT *18
Whoever you marry… TTT *19
Whichever you choose… TTT *20
However you solve it… TTT *21
Whosever car you drive… TTT *22 *
Whyever you did it… TTT *23 *
To whomever you pray… TTT *24 *

Hvězdičkou označené výrazy jsou neobvyklé a asi se s nimi jen tak nesetkáte. Doporučujeme je proto nepoužívat.

Lze tedy říci, že no matter who = whoever a no matter what = whatever.

Zde ale pozor, protože toto pravidlo funguje jen u těchto přípustkových vět. Whoever a whatever se totiž používá také v podmětných a předmětných větách a tam je vazbou no matter nahradit nemůžeme.

Whoever gets there first wins. TTT *25 – podmětná věta
No matter who gets there first wins.

You can buy whatever you want. TTT *26 – předmětná věta
You can buy no matter what you want.

Budoucí čas ne!

Přípustkové věty patří mezi tu skupinu příslovečných vět, kde se v budoucím významu nepoužívá will ale pouze přítomný čas, stejně jako ve větách časových a podmínkových.

No matter what you will do, I will love you.
Wherever you will go, I will follow you.

Zkracování přípustkových vět

Je-li v přípustkové větě sponové sloveso be a její podmět se shoduje s podmětem hlavní věty, vypouští se jak podmět, tak sloveso be:

Although the game was difficult, it turned out to be enjoyable. TTT *27
Although difficult, the game turned out to be enjoyable.

Whether you're rich or poor, you can join our club. TTT *28
Whether rich or poor, you can join our club.

Peter, though he isn't very tall, plays basketball. TTT *29
Peter, though not very tall, plays basketball.

Pro pokročilé

Nakonec si zmíníme několik zvláštních vazeb, na které narazíte ve formálnější angličtině. Pro život to není tak důležité, ale pokročilí angličtináři se i tyto vazby mohou naučit vytvářet a používat.

V přípustkových větách někdy dochází k tzv. “frontingu”, kdy některé slovo jakoby vystrčíme na začátek věty. Jako spojky jsou potom použita slůvka as, though či that.

Fronting příslovce

Takto vystrčit lze např. příslovce:

Hard as I tried, I didn't pass. TTT *30 = Although I tried hard, I didn't pass.

Další příklady:

Much as I wanted to, I didn't tell her. TTT *31 = Although I (very much) wanted…
Fast as he drove, he couldn't get there in time. TTT *32 = Although he drove fast…

Pozn.: Vazba much as I want/wanted to se objevuje i v mluvené řeči, lze ji brát jako ustálenou vazbu.

Fronting jmenného přísudku

‘Vystrčit na začátek’ můžeme také jmenný přísudek (subject complement):

Successful that he is, he isn't happy. TTT *33 = Although he is successful, he isn't happy.

Další příklady:

The game, difficult as it was, turned out to be very enjoyable. TTT *34 = Although it was difficult…
Rebel that he is, he is very religious. TTT *35 = Although he is a rebel…

Pozn.: Všimněte si, že před podst. jménem rebel zde není člen.

Fronting slovesa

Na začátek můžeme ale dát dokonce i lexikální sloveso, vždy však v základním tvaru:

Try as I did, I didn't pass. TTT *36 = Although I tried, I didn't pass.

Další příklady:

Look though I did, I was unable to find it. TTT *37 = Although I looked…
Knock though we did, no one answered. TTT *38 = Although we knocked…

Závěrem

Ukázali jsme si několik dalších způsobů tvoření příslovečných vět přípustkových. Bez mnohých z nich se pokročilejší angličtinář neobejde a jen těžko je bude nahrazovat něčím jednodušším, známějším. Výjimku tvoří jen poslední oddíl dnešního článku, kde jsou popsány případy, se kterými se setkáme jen zřídka a v mluvené řeči se skoro neobjevují.

Překlad:
 1. Ačkoliv sdílím tvůj názor, mám jisté pochybnosti.
 2. Ačkoliv sice vyžadují správné krmení, psi Husky nepotřebují tolik žrádla jako jiná velká plemena.
 3. I když si možná myslíš, že je to skvělé, každý tvůj názor nesdílí.
 4. Ať jste bohatí či chudí, náš klub je pro vás!
 5. Ať tu bydlíš nebo ne, jsi součástí naší rodiny.
 6. Ať je to pravda nebo ne, lidé budou protestovat.
 7. Ať uděláš cokoliv, budu tě mít rád.
 8. Ať půjdeš kamkoliv, budu tě následovat.
 9. Ať se vrátíš kdykoliv, vždy tě přivítám s otevřenou náručí.
 10. Ať si vezmeš kohokoliv, musíš se k němu/ní chovat s úctou a láskou.
 11. Ať jedeš autem kohokoliv, musíš být opatrný.
 12. Ať jsi to udělal z jakéhokoliv důvodu, musíš být potrestán.
 13. Ať to vyřešíš jakkoliv, počítá se to.
 14. Ať se modlíš ke komukoliv, modli se za mně.
 15. Ať si vybereš kterýkoliv, bude to dobrá volba.
 16. Ať uděláš cokoliv…
 17. Ať půjdeš kamkoliv…
 18. Ať se vrátíš kdykoliv…
 19. Ať si vezmeš kohokoliv…
 20. Ať si vybereš kterýkoliv…
 21. Ať to vyřešíš jakkoliv…
 22. Ať jedeš autem kohokoliv…
 23. Ať jsi to udělal z jakéhokoliv důvodu…
 24. Ať se modlíš ke komukoliv…
 25. Kdo dorazí první, vyhrává.
 26. Můžeš si koupit cokoliv, co chceš.
 27. Ačkoliv ta hra byla obtížná, ukázala se jako zábavná.
 28. Ať jsi bohatý či chudý, můžeš se dát do našeho spolku.
 29. Petr, ačkoliv není moc vysoký, hraje basketbal.
 30. Ač jsem se snažil, neprošel jsem.
 31. Ačkoliv jsem velice chtěl, neřekl jsem jí to.
 32. Ač jel rychle, nemohl se tam dostat včas.
 33. Ač je úspěšný, není šťastný.
 34. Ta hra, ač byla obtížná, se ukázala jako velmi zábavná.
 35. Ač je to rebel, je velmi pobožný.
 36. Ač jsem se snažil, neprošel jsem.
 37. Ač jsem hledal, nepodařilo se mi to najít.
 38. Ač jsme klepali, nikdo neotevřel.
Přepis bublinkové nápovědy: