Minulý čas #4: zápor

Vydáno dne 11.08.2010

Jak se tvoří v minulém čase zápor.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Minulý čas 4

Zápory v minulosti

a blindworm and a centipede Již víme, jak se tvoří minulý čas pravidelných sloves a těch nejdůležitějších sloves nepravidelných. Zatím jsme ale pouze mluvili o kladných větách. Dnes si přidáme tvoření záporných vět.

V záporu již neřešíme, zda se jedná o pravidelné či nepravidelné sloveso, u obou skupin se tvoří zápor stejně. Víte, že v přítomném čase tvoříme zápor přidáním pomocného DON'T (případně DOESN'T) před sloveso.

I don't like sports.
They don't work here.
She doesn't love him.

V minulém čase to bude podobné. Jediný rozdíl bude, že pomocné DON'T (DO NOT) bude v minulém čase. Místo DO NOT tedy bude DID NOT, zkráceně DIDN'T. Minulost je již v didn't vyjádřena, proto významové sloveso za tím bude již v základním tvaru.

I went home. - kladná věta
I didn't go home. - záporná věta (nikoliv I didn't went)


I had a lot of friends.
I didn't have many friends.


He watched TV.
He didn't watch TV.

Nenechte se zmást, když půjde o významové sloveso DO. Jeho minulý čas je DID. V záporu před něj ale dáme pomocné DIDN'T a samo potom bude v základním tvaru. Nelze jen z DID udělat DIDN'T.

He did his homework.
He didn't do his homework.
Nelze říci: He didn't his homework. Chybělo by nám tam významové sloveso.

POZOR, u slovesa BÝT tvoříme zápor jinak, jak jsme si ukázali v lekci Minulý čas 1.

Závěrem

Vidíte, že tvorba záporu je poměrně jednoduchá. Záporné věty nyní můžete tvořit i se slovesy, u kterých jste se ještě minulý čas neučili. Odtud již bude jen malý krůček k otázkám v minulém čase. O těch bude řeč příště.

Přepis bublinkové nápovědy: