SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS

Vydáno dne 19.08.2018

Dnes si posvítíme na další dvojici zdánlivě podobných slovíček, která se pletou i pokročilým studentům. (upravený článek z roku 2010)SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS

Většina studentů vyšší úrovně zná přídavné jméno self-confident/ˌsel­f'kɒnfɪdənt/. Pokud narazí na méně známé slůvko self-conscious/ˌsel­f'kɒnʃəs/, mají pocit, že má podobný význam. Opak je však pravdou.

Do jisté míry se totiž u těchto slovíček jedná o protiklady:

self-confident/ˌsel­f'kɒnfɪdənt/ = sebevědomý, sebejistý
self-conscious/ˌsel­f'kɒnʃəs/ = nesebevědomý, nesvůj, nesmělý

confident

Naše dnešní první slůvko vzniká ze slova confident/'kɒnfɪdənt­/, které má význam jistý, sebejistý. Člověk si věří, že něco dokáže, věří ve své schopnosti.

She felt very confident about her exam, but failed nonetheless. TTT
Our new boss has a very confident voice and behaviour. TTT
Jack was confident of his ability to do the speech. TTT 

Druhý význam je pak přesvědčený, jistý si něčím.

I am confident that next month's profit will be much higher. TTT
She was confident of her success. TTT
I'm confident that he won't make it on time. TTT 

confident vs. self-confident

Jak vidíte na příkladech výše, tato dvě slovíčka jsou si významově velice podobná. Obecně však platí následující:

confident = sebejistý (ohledně něčeho)
self-confident = sebevědomý (povahový rys)

He is very confident about the race. TTT
He is very self-confident. TTT (povahový rys)

Z přídavného jména confident vzniká podstatné jméno confidence. Více se o anglických příponách a tvorbě slovních druhů dočtete v našem seriálu o příponách. Vznik podstatných jmen z přídavných je konkrétně v první části.

conscious

U slůvka conscious/'kɒnʃəs/ si dejte pozor na výslovnost. Jde o přídavné jméno s více významy vědomý, při vědomí, vědom si něčeho. Podrobně jsme o tomto slovíčku psali zde.

The patient should be fully conscious in an hour. TTT
The warrior got hit extremely hard, but remained conscious. TTT
Susan was conscious of someone watching her, but didn't dare to turn. TTT
He made a conscious attempt to avoid buying the new phone, but couldn't resist in the end. TTT
I'm conscious of all the risks. TTT
She was conscious that they were losing. TTT 

Přidáním předpony vznikne slovo unconscious = v bezvědomí nebo subconscious = podvědomý.

Jason slipped on the slippery pavement and knocked himself unconscious. TTT
When the ambulance arrived she was already unconscious. TTT
Are you interested in exploring your subconscious mind power? TTT
A study has found that women have a subconscious fear of getting fat. TTT 

self-conscious

Pokud přidáme předponu self, mohlo by se zdát, že překlad bude “sebevědomý”. Ale opak je pravdou.

Při použití předpony self naznačujete, že se daný člověk “moc řeší”, že se zamýšlí nad svými nedostatky a pak je ve výsledku nesebevědomý, rozpačitý, nesmělý, má z něčeho mindrák. A to buď třeba z nějakého svého povahového rysu nebo vzhledu, nebo celkově ze sebe samotného.

He is a very capable manager, but sometimes a bit self-conscious. TTT
Rachel is very self-conscious about having to wear glasses. TTT
Their son seems very self-conscious. TTT
He has a scar on his left forearm and is very self-conscious about it. That is probably the reason why he never wears shirts with short sleeves. TTT
She felt a bit self-conscious in her bathing suit. She had put on some weight after all. TTT
I was very self-conscious about my spots when I was a teenager. TTT
I was a self-conscious adolescent, but I guess it's normal at that age. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: