Help for English

Slovíčko CONSCIOUS

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.08.2018

Znáte slovíčko CONSCIOUS a víte, jak s ním pracovat?Slovíčko CONSCIOUS

Dnes se v krátkém článku podíváme na přídavné jméno conscious/'kɒnʃəs/. Hned v úvodu si dejte pozor na výslovnost. Má tři základní významy:

conscious = při vědomí

The patient should be fully conscious in an hour. TTT *1
The warrior got hit extremely hard, but remained conscious. TTT *2  

conscious = vědomý

Susan was conscious of someone watching her, but didn't dare to turn. TTT *3
He made a conscious attempt to avoid buying the new phone, but couldn't resist in the end. TTT *4  

conscious = vědom si něčeho

I'm conscious of all the risks. TTT *5
She was conscious that they were losing. TTT *6  

Pozn.: V tomto významu je velice podobné slůvku aware.

Dále s použitím tohoto slůvka a posledního zmíněného významu vznikají užitečná přídavná jména (někdy špatně přeložitelná):

safety-conscious = opatrný, obezřetný (vědom si bezpečnostních rizik)
security-conscious = obezřetný (vědom si bezpečnostních rizik)
health-conscious = opatrný na své zdraví
fashion-conscious = uvědomělý pokud jde o módu
cost-conscious = šetřivý (vědom si nákladů)
money-conscious = šetřivý (vědom si hodnoty peněz)

Ze slova conscious/'kɒnʃəs/ přidáním předpon a přípon vzniká spousta odvozených slov. Pojďme si je postupně stručně projít:

unconscious/ʌn'kɒnʃəs = v bezvědomí
unconscious/ʌn'kɒnʃəs = nevědomý

Jason slipped on the slippery pavement and knocked himself unconscious. TTT *7
When the ambulance arrived she was already unconscious. TTT *8  

subconscious/sʌb'kɒnʃəs­/ = podvědomý

Are you interested in exploring your subconscious mind power? TTT *9
A study has found that women have a subconscious fear of getting fat. TTT *10  

self-conscious/ˌsel­f'kɒnʃəs/ = nesmělý, rozpačitý, nesvůj

He is a very capable manager, but sometimes a bit self-conscious. TTT *11
Rachel is very self-conscious about having to wear glasses. TTT *12
Their son seems very self-conscious. TTT *13
She's very self-conscious about her weight. TTT *14  

Pozn.: Pozor na záměnu slov self-conscious (rozpačitý, nesvůj) a self-confident (sebevědomý).

Přidáním přípon -ly a -ness vytvoříme příslovce a podstatná jména. Umíte si je přeložit?

consciously TTT *15 consciousness TTT *16
self-consciously TTT *17 self-consciousness TTT *18
unconsciously TTT *19 unconsciousness TTT *20
subconsciously TTT *21 subconsciousness TTT *22

I know what I did. I did it quite consciously. TTT *23
He started reading, unconsciously scratching his head. TTT *24
I did it quite subconsciously. I wasn't aware of what I was doing. TTT *25  

After five minutes she lost consciousness. TTT *26
You must overcome your self-consciousness to succeed. TTT *27
Sudden rising to the feet can result in unconsciousness. TTT *28
We know very little about our subconsciousness. TTT *29  

conscious vs. conscientious

Pozor si dejte na možnou záměnu s (pokročilejším) slůvkem conscientious:

conscious/'kɒnʃəs/ = vědomý, při vědomí
conscientious/ˌkɒnʃi'enʃ­əs/ = svědomitý, pečlivý

Zmínit ale musíme i slovíčko conscience/'kɒnʃəns, což je svědomí.

Překlad:
 1. Pacient by měl být plně při vědomí za hodinu.
 2. Bojovník byl udeřen velice silně, ale zůstal při vědomí.
 3. Susan si byla vědoma, že ji někdo sleduje, ale neodvážila se otočit.
 4. Velice se snažil nekoupit si ten nový telefon, ale nakonec nemohl odolat.
 5. Jsem si vědom všech rizik.
 6. Byla si vědoma, že prohrávají.
 7. Jason uklouzl na kluzkém chodníku a upadl do bezvědomí.
 8. Když dorazila sanitka, byla už v bezvědomí.
 9. Máš zájem prozkoumat schopnosti své podvědomé mysli?
 10. Studie zjistila, že ženy mají podvědomý strach z toho, že ztloustnou.
 11. Je velmi schopný manažer, ale někdy trochu nesmělý
 12. Rachel je velice nesvá z toho, že musí nosit brýle.
 13. Jejich syn vypadá velice nesebevědomě.
 14. Má mindrák ze své váhy.
 15. vědomě
 16. vědomí (mysl), povědomí
 17. nesměle, rozpačitě, nesebevědomě
 18. nesmělost, rozpačitost, nesebevědomí
 19. nevědomě
 20. bezvědomí
 21. podvědomě
 22. podvědomí
 23. Vím, co jsem udělal. Udělal jsem to docela vědomě.
 24. Začal číst, a nevědomě se podrbal na hlavě.
 25. Udělal jsem to docela podvědomě. Nebyl jsem si vědom toho, co dělám.
 26. Za pět minut ztratila vědomí.
 27. Musíš překonat svou nesmělost, abys uspěl.
 28. Náhlé postavení se může vyústit v bezvědomí.
 29. Víme velice málo o našem podvědomí.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS

Dnes si posvítíme na další dvojici zdánlivě podobných slovíček, která se pletou i pokročilým studentům.

INTERMEDIATE

Slovíčko TRUNK

Článek o mnoha významech slova TRUNK.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko MATTER

Znáte slůvko MATTER a jeho široké použití?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko CONSCIOUS 2 1470 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 lety