Help for English

Slovíčko MATTER

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.05.2019

Znáte slůvko MATTER a jeho široké použití?Slovíčko MATTER

Se slovíčkem matter/'mætə/ se můžete setkat v mnoha situacích a to převážně jako s podstatným jménem nebo slovesem. Velice často je však součástí vazeb a ustálených spojení.

MATTER (podstatné jméno)

Většinou jde o počitatelné podstatné jméno (může být tedy a matter nebo matters). Rozebereme si je postupně.

matter = záležitost, věc

matter/'mætə/
a serious matter = vážná věc
an urgent matter = neodkladná záležitost
a private matter = soukromá záležitost (věc)
a personal matter = osobní věc

that's quite another matter = to je něco docela jiného, to je jiná věc
it's no laughing matter = je to vážná věc
the end of the matter = konec debaty, sporu, diskuze

Do you think I could talk to the teacher about a personal matter? TTT *1
I swear I know nothing of the matter. TTT *2
You're not going to the party, young lady, and that's the end of the matter. TTT *3  

matters = záležitosti, věci

business matters = obchodní záležitosti
financial matters = finanční záležitosti
to make matters worse = dělat věci ještě horšími
to complicate matters = zkomplikovat situaci
to take matters into your own hands = vzít věci do vlastních rukou
rush matters = ukvapovat se

Jack wasn't interested in financial matters of his father's company. TTT *4
The test was extremely difficult for me, and to make matters worse, my pen stopped writing. TTT *5
You shouldn't've said that to him. This complicates matters even further. TTT *6  

Pozn.: Ve významu výše lze často slovíčko matter nahradit slovem thing.

a matter of sth = věc / otázka (něčeho)

a matter of opinion = věc / otázka názoru
a matter of time = věc / otázka času
a matter of life and/or death = věc / otázka života a (nebo) smrti
a matter of honour = věc / otázka cti
a matter of taste = věc / otázka vkusu (chuti)
a matter of principle = věc / otázka principu
a matter of a few pounds = otázka několika liber
a matter of minutes = otázka minut

It's only a matter of time before he realizes what he has done. TTT *7
This meal is really easy. It can be prepared in a matter of minutes. TTT *8
It's a matter of seconds to get used to our new chopper. TTT *9
Of course you can do it. Calm down. It's just a matter of being patient. TTT *10
Come on, we are almost there. It's a matter of a few meters now. TTT *11
Well, it's a matter of opinion, isn't it. TTT *12  

Pozn.: V těchto větách lze někdy použít i spojení “a question of”.

as a matter of fact = vlastně, po pravdě řečeno

as a matter of fact/ˌæzəˌmætər­əf'fækt/

I am not angry with you. As a matter of fact, I'm quite glad you said that. TTT *13
I didn't really like it. As a matter of fact, I think it was terrible. TTT *14  

Pozn.: Toto spojení lze často nahradit slovíčkem actually TTT *15 , nebo spojením in fact, které mohou mít stejný význam.

Z vazby ‘a matter of fact’ lze vytvořit přídavné jméno nebo příslovce:

 • matter-of-fact/ˌmætərəf'f­ækt/ = strohý, bez emocí
 • matter-of-factly/ˌmætərəf­'fæktli/ = stroze, bez emocí

‘I got fired today,’ he said in a matter-of-fact tone. TTT *16
‘I don't love you anymore,’ she said matter-of-factly. TTT *17  

for that matter = vlastně, ostatně (když už o tom mluvíme)

I don't like the cookies or any other sweets for that matter. TTT *18
I find Czech politics, or any other politics for that matter, extremely boring. TTT *19
David has never been to Germany or Poland, or to any other foreign country for that matter. TTT *20  

no matter what / who … = je jedno, co / kdo …

no matter/ˌnəʊ'mæt­ə/
no matter who you are = je jedno, kdo jsi
no matter what it is = je jedno, co to je
no matter where they go = je jedno, kam jdou (ať jdou kamkoli)
no matter what happens = je jedno, co se stane (ať se stane cokoli)
no matter what we say = je jedno, co řekneme (ať řekneme cokoli)
no matter what she thinks = je jedno, co si myslí (ať si myslí cokoli)

No matter how hard I try, I cannot make her come with us. TTT *21
No matter what you say, I am not going. TTT *22
How to stay online, no matter where you go? TTT *23  

Spojení “no matter” (kde je matter podstatné jméno) je stejná jako “it doesn't matter” (kde je matter sloveso):

 • no matter who you are = it doesn't matter who you are
 • no matter what you think = it doesn't matter what you think

What's the matter? = Co se děje?

What's (What is) the matter? = Co se děje?
What was the matter? = O co šlo?
Is anything the matter? = Děje se něco?
What's the matter with you? = Co je ti? Co se ti stalo?

What's the matter with your finger? It's all swollen. TTT *24
What's the matter with your teeth? Have you been eating chocolate? TTT *25
What's the matter with your sister? TTT *26  

Spojení ‘what's the matter’ lze často nahradit spojením ‘what's wrong’:

 • What's the matter with him? = What's wrong with him?

matter = hmota, látka (nepočitatelné)

organic / inorganic matter = organické / anorganické látky
grey matter = šedá hmota mozková (šedá kůra mozková)

MATTER (sloveso)

Zatím mělo slovíčko matter význam pouze podstatného jména. Je to však také sloveso, a i když se objevuje většinou ve vazbách, gramatická pravidla práce se slovesy jsou stejná jako kdekoli jinde.

matter = vadit, záležet

matter/'mætə/
it doesn't matter/ɪt 'dʌzn­t 'mætə/
It doesn't matter. = To nevadí. / To je jedno. / Na tom nezáleží.
It won't matter. = Nebude to vadit.
It didn't matter. = Nevadilo to.
Does it matter? = Je to důležité? Záleží na tom? Vadí to?
It matters to me. = Mně na tom záleží.
What does it matter (if) … = Co na tom sejde, jestli…

Příklady si můžeme ukázat na malé hádce manželů:

he: We'll be late. TTT *27
she: Big deal! Does it matter? TTT *28
he: Of course it matters! You know I hate it when we are late just because of your stupid make-up. TTT *29
she: I don't think it matters, really. And my make-up's not stupid! TTT *30
he: Well, if it doesn't matter to you, that's too bad. It sure matters to me though. TTT *31
she: It didn't matter last time, did it? TTT *32
he: Oh god. It did, it mattered, ok? But I didn't want to make a scene. I do now! TTT *33
she: OK, calm down. But I'm warning you – I'll look like hell. TTT *34  

Překlad:
 1. Myslíš, že bych si mohl s učitelem popovídat o osobním problému?
 2. Přísahám, že o té věci nic nevím.
 3. Na ten večírek nepůjdeš, mladá dámo, a to je konec diskuze.
 4. Jacka nezajímaly finanční záležitosti firmy jeho otce.
 5. Ten test pro mne byl extrémně těžký, a aby toho nebylo málo, moje pero přestalo psát.
 6. To jsi mu neměl říkat. Komplikuje to věci ještě více.
 7. Je jen otázka času, než mu dojde, co provedl.
 8. Toto jídlo je opravdu jednoduché. Může být připraveno za pár minut.
 9. Je otázka několika sekund zvyknout si na náš nový sekáček.
 10. Samozřejmě, že to dokážeš. Uklidni se. Je to jen otázka trpělivosti.
 11. No tak, už jsme skoro tam. Už je to jen otázka pár metrů.
 12. No, to je věc názoru, ne?
 13. Nejsem na tebe naštvaný. Vlastně jsem docela rád, že jsi to řekl.
 14. Moc se mi to nelíbilo. Po pravdě řečeno, myslím si, že to bylo hrozné.
 15. pozor! neznamená ‘aktuálně’
 16. ‘Dneska jsem dostal padáka,’ řekl strohým tónem.
 17. ‘Už tě nemám ráda,’ řekla bez emocí.
 18. Nemám rád sušenky a vlastně ani žádné jiné sladkosti.
 19. Česká politika, ostatně jakákoli politika, mi přijde obzvláště nudná.
 20. David nikdy nebyl v Německu nebo Polsku, nebo ostatně kdekoli v zahraničí.
 21. Ať dělám cokoli, nejsem schopen ji přimět, aby šla s námi.
 22. Je jedno, co řekneš. Já nepůjdu.
 23. Jak zůstat online, kamkoli jedete?
 24. Co máš s prstem? Je celý oteklý.
 25. Co máš se zuby? Ty jsi jedl čokoládu?
 26. Co se tvojí sestře stalo?
 27. Budeme mít zpoždění.
 28. No a co. Vadí to?
 29. Samozřejmě, že to vadí! Víš moc dobře, že nesnáším, když přijdeme pozdě kvůli tvýmu blbýmu make-upu.
 30. Nemyslím si, že to tak vadí. A můj make-up není blbý.
 31. No, když to tobě nevadí, to máš blbý. Mě to teda ale dost vadí.
 32. Nevadilo to přece minule, ne?
 33. Bože. Vadilo to, ok? Ale nechtěl jsem dělat scénu. Dneska mi to ale nedělá problém.
 34. OK, uklidni se. Ale varuju tě – budu vypadat strašně.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?
INTERMEDIATE

Slovíčko WORTH

Pro někoho možná záludné, ale určitě užitečné, slovíčko “worth”.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ISSUE

Článek o několika významech slovíčka ISSUE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko MATTER 34 35802 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 4 lety