Help for English

Slovíčko MATTER

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.05.2019

Znáte slůvko MATTER a jeho široké použití? (upravený článek z roku 2008)Slovíčko MATTER

Se slovíčkem matter/'mætə/ se můžete setkat v mnoha situacích a to převážně jako s podstatným jménem nebo slovesem. Velice často je však součástí vazeb a ustálených spojení.

MATTER (podstatné jméno)

Většinou jde o počitatelné podstatné jméno (může být tedy a matter nebo matters). Rozebereme si je postupně.

matter = záležitost, věc

a serious matter = vážná věc
an urgent matter = neodkladná záležitost
a private matter = soukromá záležitost (věc)
a personal matter = osobní věc

that's quite another matter = to je něco docela jiného, to je jiná věc
it's no laughing matter = je to vážná věc
the end of the matter = konec debaty, sporu, diskuze

Do you think I could talk to the teacher about a personal matter? TTT
I swear I know nothing of the matter. TTT
You're not going to the party, young lady, and that's the end of the matter. TTT 

matters = záležitosti, věci

business matters = obchodní záležitosti
financial matters = finanční záležitosti
to make matters worse = dělat věci ještě horšími
to complicate matters = zkomplikovat situaci
to take matters into your own hands = vzít věci do vlastních rukou
rush matters = ukvapovat se

Jack wasn't interested in financial matters of his father's company. TTT
The test was extremely difficult for me, and to make matters worse, my pen stopped writing. TTT
You shouldn't've said that to him. This complicates matters even further. TTT 

Pozn.: Ve významu výše lze často slovíčko matter nahradit slovem thing.

a matter of sth = věc / otázka (něčeho)

a matter of opinion = věc / otázka názoru
a matter of time = věc / otázka času
a matter of life and/or death = věc / otázka života a (nebo) smrti
a matter of honour = věc / otázka cti
a matter of taste = věc / otázka vkusu (chuti)
a matter of principle = věc / otázka principu
a matter of a few pounds = otázka několika liber
a matter of minutes = otázka minut

It's only a matter of time before he realizes what he has done. TTT
This meal is really easy. It can be prepared in a matter of minutes. TTT
It's a matter of seconds to get used to our new chopper. TTT
Of course you can do it. Calm down. It's just a matter of being patient. TTT
Come on, we are almost there. It's a matter of a few meters now. TTT
Well, it's a matter of opinion, isn't it. TTT 

Pozn.: V těchto větách lze někdy použít i spojení “a question of”.

as a matter of fact = vlastně, po pravdě řečeno

I am not angry with you. As a matter of fact, I'm quite glad you said that. TTT
I didn't really like it. As a matter of fact, I think it was terrible. TTT 

Pozn.: Toto spojení lze často nahradit slovíčkem actually TTT , nebo spojením in fact, které mohou mít stejný význam.

Z vazby ‘a matter of fact’ lze vytvořit přídavné jméno nebo příslovce:

  • matter-of-fact (adj) = strohý, bez emocí
  • matter-of-factly (adv) = stroze, bez emocí

‘I got fired today,’ he said in a matter-of-fact tone. TTT
‘I don't love you anymore,’ she said matter-of-factly. TTT  

for that matter = vlastně, ostatně (když už o tom mluvíme)

I don't like the cookies or any other sweets for that matter. TTT
I find Czech politics, or any other politics for that matter, extremely boring. TTT
David has never been to Germany or Poland, or to any other foreign country for that matter. TTT 

no matter what / who … = je jedno, co / kdo …

no matter who you are = je jedno, kdo jsi
no matter what it is = je jedno, co to je
no matter where they go = je jedno, kam jdou (ať jdou kamkoli)
no matter what happens = je jedno, co se stane (ať se stane cokoli)
no matter what we say = je jedno, co řekneme (ať řekneme cokoli)
no matter what she thinks = je jedno, co si myslí (ať si myslí cokoli)

No matter how hard I try, I cannot make her come with us. TTT
No matter what you say, I am not going. TTT
How to stay online, no matter where you go? TTT 

Spojení “no matter” (kde je matter podstatné jméno) je stejná jako “it doesn't matter” (kde je matter sloveso):

  • no matter who you are = it doesn't matter who you are
  • no matter what you think = it doesn't matter what you think

What's the matter? = Co se děje?

What's (What is) the matter? = Co se děje?
What was the matter? = O co šlo?
Is anything the matter? = Děje se něco?
What's the matter with you? = Co je ti? Co se ti stalo?

What's the matter with your finger? It's all swollen. TTT
What's the matter with your teeth? Have you been eating chocolate? TTT
What's the matter with your sister? TTT 

Spojení ‘what's the matter’ lze často nahradit spojením ‘what's wrong’:

  • What's the matter with him? = What's wrong with him?

matter = hmota, látka (nepočitatelné)

organic / inorganic matter = organické / anorganické látky
grey matter = šedá hmota mozková (šedá kůra mozková)

MATTER (sloveso)

Zatím mělo slovíčko matter význam pouze podstatného jména. Je to však také sloveso, a i když se objevuje většinou ve vazbách, gramatická pravidla práce se slovesy jsou stejné jako kdekoli jinde.

matter = vadit, záležet

It doesn't matter. = To nevadí. / To je jedno. / Na tom nezáleží.
It won't matter. = Nebude to vadit.
It didn't matter. = Nevadilo to.
Does it matter? = Je to důležité? Záleží na tom? Vadí to?
It matters to me. = Mně na tom záleží.
What does it matter (if) … = Co na tom sejde, jestli…

Příklady si můžeme ukázat na malé hádce manželů:

he: We'll be late. TTT
she: Big deal! Does it matter? TTT
he: Of course it matters! You know I hate it when we are late just because of your stupid make-up. TTT
she: I don't think it matters, really. And my make-up's not stupid! TTT
he: Well, if it doesn't matter to you, that's too bad. It sure matters to me though. TTT
she: It didn't matter last time, did it? TTT
he: Oh god. It did, it mattered, ok? But I didn't want to make a scene. I do now! TTT
she: OK, calm down. But I'm warning you – I'll look like hell. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?
INTERMEDIATE

Slovíčko WORTH

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Pro někoho možná záludné ale určitě užitečné slovíčko “worth”.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ISSUE

Článek o několika významech slovíčka ISSUE. (upravený článek z roku 2008)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko MATTER 34 26646 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 7 měsíci