Help for English

SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.08.2018

Dnes si posvítíme na další dvojici zdánlivě podobných slovíček, která se pletou i pokročilým studentům.SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS

Většina studentů vyšší úrovně zná přídavné jméno self-confident/ˌsel­f'kɒnfɪdənt/. Pokud narazí na méně známé slůvko self-conscious/ˌsel­f'kɒnʃəs/, mají pocit, že má podobný význam. Opak je však pravdou.

Do jisté míry se totiž u těchto slovíček jedná o protiklady:

self-confident/ˌsel­f'kɒnfɪdənt/ = sebevědomý, sebejistý
self-conscious/ˌsel­f'kɒnʃəs/ = nesebevědomý, nesvůj, nesmělý

confident

Naše dnešní první slůvko vzniká ze slova confident/'kɒnfɪdənt­/, které má význam jistý, sebejistý. Člověk si věří, že něco dokáže, věří ve své schopnosti.

She felt very confident about her exam, but failed nonetheless. TTT *1
Our new boss has a very confident voice and behaviour. TTT *2
Jack was confident of his ability to do the speech. TTT *3 

Druhý význam je pak přesvědčený, jistý si něčím.

I am confident that next month's profit will be much higher. TTT *4
She was confident of her success. TTT *5
I'm confident that he won't make it on time. TTT *6 

confident vs. self-confident

Jak vidíte na příkladech výše, tato dvě slovíčka jsou si významově velice podobná. Obecně však platí následující:

confident = sebejistý (ohledně něčeho)
self-confident = sebevědomý (povahový rys)

He is very confident about the race. TTT *7
He is very self-confident. TTT *8 (povahový rys)

Z přídavného jména confident vzniká podstatné jméno confidence. Více se o anglických příponách a tvorbě slovních druhů dočtete v našem seriálu o příponách. Vznik podstatných jmen z přídavných je konkrétně v první části.

conscious

U slůvka conscious/'kɒnʃəs/ si dejte pozor na výslovnost. Jde o přídavné jméno s více významy vědomý, při vědomí, vědom si něčeho. Podrobně jsme o tomto slovíčku psali zde.

The patient should be fully conscious in an hour. TTT *9
The warrior got hit extremely hard, but remained conscious. TTT *10
Susan was conscious of someone watching her, but didn't dare to turn. TTT *11
He made a conscious attempt to avoid buying the new phone, but couldn't resist in the end. TTT *12
I'm conscious of all the risks. TTT *13
She was conscious that they were losing. TTT *14 

Přidáním předpony vznikne slovo unconscious/ʌn'kɒnʃəs = v bezvědomí nebo subconscious/sʌb'kɒnʃəs­/ = podvědomý.

Jason slipped on the slippery pavement and knocked himself unconscious. TTT *15
When the ambulance arrived she was already unconscious. TTT *16
Are you interested in exploring your subconscious mind power? TTT *17
A study has found that women have a subconscious fear of getting fat. TTT *18 

self-conscious

Pokud přidáme předponu self, mohlo by se zdát, že překlad bude “sebevědomý”. Ale opak je pravdou.

Při použití předpony self naznačujete, že se daný člověk “moc řeší”, že se zamýšlí nad svými nedostatky a pak je ve výsledku nesebevědomý, rozpačitý, nesmělý, má z něčeho mindrák. A to buď třeba z nějakého svého povahového rysu nebo vzhledu, nebo celkově ze sebe samotného.

He is a very capable manager, but sometimes a bit self-conscious. TTT *19
Rachel is very self-conscious about having to wear glasses. TTT *20
Their son seems very self-conscious. TTT *21
He has a scar on his left forearm and is very self-conscious about it. That is probably the reason why he never wears shirts with short sleeves. TTT *22
She felt a bit self-conscious in her bathing suit. She had put on some weight after all. TTT *23
I was very self-conscious about my spots when I was a teenager. TTT *24
I was a self-conscious adolescent, but I guess it's normal at that age. TTT *25  

Překlad:
 1. Byla velice sebejistá ohledně jeji zkoušky, ale stejně ji neudělala.
 2. Náš nový šéf má velice sebevědomý hlas a vystupování.
 3. Jack byl sebejistý, že je schopen pronést ten proslov.
 4. Jsem si jist, že zisk příštího měsíce bude mnohem vyšší.
 5. Byla přesvědčena o svém úspěchu.
 6. Jsem přesvědčený, že to nestihne včas.
 7. Je sebejistý ohledně toho závodu.
 8. Je velmi sebevědomý.
 9. Pacient by měl být plně při vědomí za hodinu.
 10. Bojovník byl udeřen velice silně, ale zůstal při vědomí.
 11. Susan si byla vědoma, že ji někdo sleduje, ale neodvážila se otočit.
 12. Velice se snažil nekoupit si ten nový telefon, ale nakonec nemohl odolat.
 13. Jsem si vědom všech rizik.
 14. Byla si vědoma, že prohrávají.
 15. Jason uklouzl na kluzkém chodníku a upadl do bezvědomí.
 16. Když dorazila sanitka, byla už v bezvědomí.
 17. Máš zájem prozkoumat schopnosti své podvědomé mysli?
 18. Studie zjistila, že ženy mají podvědomý strach z toho, že ztloustnou.
 19. Je velmi schopný manažer, ale někdy trochu nesmělý
 20. Rachel je velice nesvá z toho, že musí nosit brýle.
 21. Jejich syn vypadá velice nesebevědomě.
 22. Ma na levém předloktí jizvu a má z toho mindrák. To je asi důvod, proč nenosí košile s krátkým rukávem.
 23. Cítila se v plavkách nesvá. Přece jen trochu přibrala.
 24. Když jsem byl adolescent, měl jsem velký mindrák z uhrů.
 25. Byl jsem nesebevědomý adolescent, ale myslím, že to je v tom věku normální.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko CONSCIOUS

Znáte slovíčko CONSCIOUS a víte, jak s ním pracovat?

ALL LEVELS

Self-recording, nahrávání sebe sama

Efektivní metoda, jak zlepšit svoji dovednost mluvit v angličtině. Nahrávejte se!
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SELF-CONFIDENT vs. SELF-CONSCIOUS 4 11226 Od sharen poslední příspěvek
před 12 lety