Slova začínající na PRO-

Vydáno dne 16.10.2021

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?Slova začínající na PRO-

Špatná výslovnost, jak jsme si už mnohokrát ukázali, nás často provází od samých začátků a neopouští nás ani když dosáhneme úrovně “pokročilí”. Jedním z evergreenů mezi výslovnostními chybami, jsou dvojslabičná slova začínající na pro. Tato slova se dají podle výslovnosti rozdělit na tři základní skupiny:

První skupinu slovíček budou tvořit slova vyslovovaná podle nyní již známého vzoru project. Na začátku vyslovujeme v britské angličtině /ɒ/ a v americké dlouhé /ɑ:/ (podobný rozdíl ve výslovnosti je např. u slova god – /gɒd/ v britské a /gɑ:d/ v americké angličtině).

Slovíčka v této skupině mají přízvuk na první slabice, jedná se většinou o podstatná jména. Nejčastěji se chybuje v těchto:

Další slovíčka jsou například promise/'prɒmɪs/, prospect/'prɒspek­t/, prophet/'prɒfət nebo proverb/'prɒvɜ:b/.

Druhá skupinka slovíček se vyslovuje s dvojhláskou /əʊ/ či v am. angličtině s //. Opět je zde přízvuk na první slabice, opět se jedná nejčastěji o podstatná jména.

Pozn.: Slovo progress čteme v americké angličtině /'prɑ:gres/, slovo process čteme v americké angličtině /'prɑ:ses/.

V poslední skupině jsou slova, většinou slovesa, která mají přízvuk na druhé slabice, slabika pro na začátku slova je tedy nepřízvučná. Samohláska o se zde vyslovuje jako /ə/ (schwa).

Pozor na změnu přízvuku!

Výslovnost někdy závisí na tom, zda se jedná o podstatné jméno či sloveso. Pokud dané slovíčko existuje ve stejném tvaru i jako sloveso, posouvá se občas (ne však vždy) přízvuk na druhou slabiku a tím se mění i výslovnost samohlásky v první slabice. Jedná se potom o tzv. homografy (viz článek Homografy v angličtině).

Týká se to například těchto slov:

  podst. jméno   sloveso  
protest /'prəʊtest/   /prə'test/ TTT *2
progress /'prəʊgres/   /prə'gres/ TTT *3
produce /'prɒdju:s/   /prə'djus/ TTT *4
project /'prɒdʒekt/   /prə'dʒekt/ TTT *5

Pozn.: Více v článku Posun přízvuku (nouns/verbs).

V článku jsme zmínili i slovíčko process, u kterého je to však složitější: jako podstatné jméno i sloveso se čte v britské angličtině /'prəʊses/ a v americké process /'prɑ:ses/ , tedy vždy s přízvukem na první slabice.

Zmínit můžeme i to, že podstatné jméno produce se v Británii čte /'prɒdju:s/, ale v Americe /'proʊdu:s/ nebo taky /'prɑ:du:s/.

Slovník podmínkou

Slov začínajících na pro- je v angličtině spousta. V dnešním článku jsme se zaměřili jen na ta, jejichž výslovnost dělá studentům největší problémy. Narazíte-li v angličtině na nové slovíčko začínající na pro-, doporučujeme neodhadovat jeho výslovnost na základě již známých slovíček, ale raději se podívat do slovníku.

Na druhou stranu, pokud výslovnost spletete, většinou nezpůsobíte žádné závažnější nedorozumění. Setkáte se ale jistě s nejedním pozdvihnutým obočím.

Překlad:
  1. ojediněle můžete zaslechnout i <span class=“pronun­ciation” data-pronunciation-simplify=“fal­se”>/<span class=“pronun­ciation”>proʊ</sp­an>/</span><span class=“pronun­ciation” style=“display: none;” data-pronunciation-simplify=“tru­e”>/prou/</span>, ale je to okrajové
  2. protest / protestovat
  3. pokrok / postupovat
  4. zemědělská výroba / vyrábět
  5. projekt, plánovat
Přepis bublinkové nápovědy: