EVEN vs. EVENT

Vydáno dne 09.03.2011

Slovíčko EVENT špatně vyslovují i velmi pokročilí studenti. Při výslovnosti totiž chybně vychází ze slova EVEN.EVEN vs. EVENT

Špatná výslovnost slovíčka event je takový “evergreen”. Patří totiž mezi slova, kde chybují i značně pokročilí studenti. Je to dáno podobností se slovem even. Jenže podobnost je čistě náhodná a výslovnost dramaticky odlišná:

U slovíčka even/'i:vn/ je přízvuk na první slabice a obecně se u něj nechybuje.

U slovíčka event/ɪ'vent/ je přízvuk na druhé slabice. Počáteční e vyslovujeme jako /ɪ/ a v druhé slabice je zřetelně vyslovené /e/. Studenti zde ale velice často vyslovují nesprávně /'i:vnt/.

Vedle podobnosti se slovem even je ještě jeden důvod, proč se slůvko event vyslovuje v Česku špatně. Hlavně díky oblasti marketingu (event marketing) se totiž začalo hojně používat i v češtině, kde se výslovnost počeštila právě na nesprávné “ívnt” nebo “ívent” (v množném čísle “íventy”).

Člověk pak slyší špatnou výslovnost tohoto slovíčka na každém kroku a nechce se mu uvěřit, že na této výslovností není něco v pořádku. Ostatně kromě event marketingu i třeba téměř každá česká letuška při výkladu bezpečnostních pravidel špatně vysloví slovíčko event ve větě ‘…in the event of emergency…’.

Připomínáme, že ke slovíčku even (dokonce i / dokonce ani) zde máme samostatný článek, ve kterém se dozvíte, co všechno může vyjadřovat a jak se správně používá.

O slovíčku event (událost, akce) jsme se pak podrobněji bavili v našem Kurzu obchodní angličtiny.

Přepis bublinkové nápovědy: