Help for English

Slovíčko EVEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.02.2019

Co znamená užitečné slovíčko EVEN a kde všude se dá použít. (upravený článek z roku 2010)Slovíčko EVEN

Dnes si řekneme něco o velice užitečném slovíčku even/'i:vn/. Obecně se dá říct, že se používá nejčastěji pro “zdůraznění”, ale má i jiné významy (viz konec článku).

even = i (dokonce i)

Následovat za ním může podstatné jméno, zájmeno, nebo předložka:

Everyone came to the party, even Peter. TTT
The shop is open every day, even on Sundays. TTT
Anyone can do it, even you. TTT
Even Jason came, which was surprising. TTT  

Běžné je také použití se slovesem:

Jack thanked her. He even sent her flowers. TTT
It's great. I can even put it in the dishwasher. TTT
My new assistant can even write in shorthand. TTT
Her father even danced at the wedding, which he never does. TTT  

even = ani (dokonce ani)

  Setkáte se s ním i v záporných větách:

I wouldn't go there. I'm not even sure if we should call them. TTT
I can't see anything, even with glasses. TTT
They never close the shop. Not even on Sundays. TTT
It was inedible. Even our dog didn't eat it. TTT
Don't talk about him. Don't even mention his name. TTT
Even now that I'm 30 I still can't swim. TTT
Even now she can't forgive him, let alone back then. TTT
He didn't want to talk to anyone, not even his friends. TTT
He didn't even want to talk to his friends. TTT 

Tim doesn't know her. He doesn't even know her name. TTT
My parents didn't even bother to come. TTT
I don't even know who she is. TTT 

even = ještě (dokonce ještě)

Před přídavným jménem v druhém stupni má pak význam ‘ještě’.

It was a nice party, but he wanted even more people to come. TTT
He became even more popular after his second record. TTT
You could try even harder. TTT
This will make your job even easier. TTT
It was even better than we expected. TTT
Next week it will be even hotter. Well, it's summer, isn't it. TTT
I know even less about the matter than you do. TTT 

even pro zesílení spojky

Lze ho použít jako doplnění spojky pro její zdůraznění. Nikdy ale jako spojka nestojí samostatně.

even if = i kdyby, i když

She won't come, even if you invite her in person. TTT
We will go, even if the weather is bad. TTT
Even if I knew the answer, I wouldn't tell you. TTT 

even though = ačkoli, přestože, i když

Spojovací výraz even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ má pro stejný význam jako spojka although/ɔ:l'ðəʊ/. Pozor na výslovnost! (více zde),

We went for a walk even though it was raining. TTT
Even though I'm 30, I still can't swim. TTT
I still get their newsletter, even though I unsubscribed long ago. TTT
She married him, even though he is 30 years older than her. TTT 

Pozn.: O podobných přípustkových větách se dočtete zde.

even when = i když

Even when v podstatě není klasická spojovací vazba nebo spojka. Jde opět jen o zdůraznění samotné spojky when. Studenti zde často chybují (viz rámeček níže).

Ukážeme si to na příkladu. Všimněte si posunutí příslovce even před spojku when ve druhé větě:

The search engine even works when you aren't signed in. TTT
The search engine works even when you aren't signed in. TTT 

I am tired even when I sleep for eight hours. TTT
He always works, even when he is at home. TTT
Even when she is very tired, she always cooks a nice dinner. TTT 

Pozn.: Even when není podmínková spojka, ale zdůraznění časové spojky.

even if / even though / even when = i když

Jak jste si možná všimli, všechny tyto vazby mají mimo jiné význam ‘i když’. Nejedná se však o synonyma. Studenti v těchto spojeních často chybují, proto si uděláme malý přehled:

  • even if = podmínková spojka (stejně jako if)
  • even though = přípustková spojka (stejně jako although)
  • even when = časová spojka (stejně jako when)

Pamatujte si, že samotné even není spojka!

She wouldn't come even you invited her in person.
She wouldn't come even if you invited her in person.

We went for a walk even it was raining.
We went for a walk even though it was raining.

I am tired even I sleep for eight hours.
I am tired even when I sleep for eight hours.

Zatím jsme si zmínili pouze význam slovíčka even, pokud jde o příslovce. Even však může být také přídavné jméno nebo sloveso. Proto si k těmto významům také okrajově něco řekneme.

even – přídavné jméno

even = rovný, rovnoměrný, plochý (opak uneven)
even = rovnoměrný, stálý, stejný, vyrovnaný
even = sudý

even numbers TTT : 2,4,6,8 …
odd numbers TTT : 1,3,5,7 …

Both teams have an even chance of winning the match. TTT
The floor isn't completely even. TTT
You should build it on an even surface. TTT
The match was very even. TTT
At the end of the match the score was even. TTT 

even – sloveso

even = vyrovnat, srovnat (např. skóre)
even out = vyrovnat, srovnat, zrovnoměrnit (rozdíly)
even up = vyrovnat, srovnat

Jack evened the score again. TTT
Even the surface out with a plane. TTT
Harris scored and evened the match up to 4–4 in the last minute. TTT 

even vs. event

Jako poslední zmíníme ještě jedno slovíčko, které je našemu even velice podobné, ale podobnost je čistě náhodná. Jedná o podstatné jméno event (událost).

Tato dvě slovíčka mají naprosto odlišný význam a hlavně výslovnost, ve které chybují i velmi pokročilí studenti.

  • even/'i:vn/
  • event/ɪ'vent/

Více v tomto článku.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

EVEN vs. EVENT

Slovíčko EVENT špatně vyslovují i velmi pokročilí studenti. Při výslovnosti totiž chybně vychází ze slova EVEN.

INTERMEDIATE

Test: DESPITE, ALTHOUGH, HOWEVER

Test zaměřený na vedlejší přípustkové věty a na používání slůvek DESPITE, HOWEVER, THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF apod.
ALL LEVELS

Pod pokličkou: Jak funguje zkoušení slovíček v English Me?

Jak funguje zkoušení slovíček v English Me? Jakým způsobem se snažíme docílit, aby se člověk skutečně naučil vybraná slovíčka?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko EVEN 28 24001 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem