HAVE sth DONE (test)

Vydáno dne 28.05.2011

Test na vazbu ‚have something done‘, která vyjadřuje ‚nechat si (dát si) něco udělat‘.Pokud tento jev neznáte, doporučujeme článek NECHAT – 5× jinak a prokročilejším pak článek HAVE a GET jako ‘dát si něco udělat’.

 1. Sorry for the mess in the backyard. ________

  1. We have our pool rebuild.
  2. We have rebuild our pool.
  3. We're having our pool rebuilt.
  4. We're having rebuilt our pool.
 2. I like my car clean. ________

  1. I have it washed once a month.
  2. I have washed it once a month.
  3. I'm having washed it once a month.
  4. I'm washing it once a month.
 3. Your suit looks horrible. I think you should ________

  1. have dry-clean it.
  2. have it dry-clean.
  3. have it dry-cleaned.
  4. having it dry-cleaned.
 4. You always look so stylish. ________

  1. How often do you have your hair cut?
  2. How often do you have your hair cutted?
  3. How often have you cutted your hair cut?
  4. How often have you your hair cut?
 5. I'd like to cook something nice for you tonight, honey. ________

  1. Do you have fixed the oven?
  2. Have you had fixed the oven?
  3. Have you had the oven fixed?
  4. Have you the oven fixed?
 6. He's a very important client, Jack. ________

  1. Did you have the contract faxed to him yesterday?
  2. Had you the contract faxed to him yesterday?
  3. Have you faxed the contract to him yesterday?
  4. Have you the contract faxed to him yesterday?
 7. I think the new trousers are a bit too long. ________

  1. Why don't you have shorten them?
  2. Why don't you have shortened them?
  3. Why don't you have them shortened?
  4. Why haven't you the trousers shortened?
 8. I can't see very well. I think I need ________

  1. have my sight test.
  2. having tested my sight.
  3. to have my sight tested.
  4. to have tested my sight.
 9. There is nowhere to go for lunch around here so ________

  1. we have deliver our food.
  2. we have delivered our food.
  3. we have our food deliver.
  4. we have our food delivered.
 10. I lost my job last year so ________ . We'll do it this year though.

  1. we didn't have our house renovated
  2. we didn't have renovated our house
  3. we hadn't our house renovated
  4. we hadn't renovated our house
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) a, 5) c, 6) a, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: